Projekts_original

Biedrība “ideA” aicina uz tiešsaistes prezentāciju Erasmus+ programmas projektam "Constellation". Projekts uzlabo iespējas jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem un kā arī pašiem jauniešiem, kuriem risks nonākt NEET situācijā lauku apvidos, palielinot viņu piederības sajūtu, neatkarību un pašapziņu. Projekta ietvaros ir jaunradīti divi intelektuālie pienesumi darbā ar jaunatni: kvalitatīvs pētījums (situāciju analīze) un rokasgrāmata "Constellation" jaunatnes darbiniekiem un izglītotājiem formālajā un neformālajā izglītībā.

Tikšanās tiešsaistē ar projekta kopradītājiem no Latvijas notiks 21.maijā no plkst.15.00 līdz 16.00. Projekta rezultāti izmantojami savā personīgā izaugsmē un praktiskā darbā ar jauniešiem. Prezentācija notiks latviešu valodā tiešsaistes platformā zoom. Saite tiešsaistei https://us02web.zoom.us/j/82200568724?pwd=ZWJxb1FOeHVURloxNzh4OUJpZC9DZz09

 

Pielikumā atradīsiet sīkāku informāciju par projektu.

 

Projekta vadības komanda Latvijā

biedriba.idea@gmail.com

+371 26953177

Piesaistītie faili: