Reklama-1024x538_original

Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Jaunietim, kontaktējoties ar programmas vadītāju un mentoru,  tiek izveidota  individuāla pasākumu programma, kura ir atbilstoša katra jaunieša prasmēm, interesēm un iegūtajai izglītībai.

Svarīgi, lai jaunietis būtu ieinteresēts un iesaistītos programmas pasākumos, sabiedriskajās aktivitātēs, brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaistītos nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, iepazītos ar profesijas specifiku, apmeklējot uzņēmumus. Šādu programmu iespējams piemērot arī jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta vai specializēta transporta palīdzību).

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa aicina jauniešus pieteikties dalībai projektā, lai mainītu savu dzīvi uz labāko pusi. Arī karantīnas laikā, mēs spējam Jums palīdzēt. Lai pieteiktos, rakstiet mums uz jaunatne@daugavpils.lv.

 

 

Daugavpils pilsētas domes

Jaunatnes nodaļa