Nodarbinātības programma tas ir Daugavpils pilsētas domes pusaudžu sociāla atbalsta programma. Programma dod vasarās laikā darba iespēju pilsētās pusaudžiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem.

 

Kam domāta programma:

 • Pilsētās skolās skolēniem ar Daugavpilī deklarēto dzīvesvietu 13-19 vecumā
 • Arodskolas nestrādājošiem  studentiem vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot) ar Daugavpilī deklarēto dzīvesvietu
 • Nestrādājošiem un ne mācījošiem pusaudžiem ar Daugavpilī deklarēto dzīvesvietu 13-19 vecumā

 

Iespējas:

 • 8 uzņēmumi
 • 728 darba vietas pusaudžiem 15-19 gadu vecumā
 • 340 darba vietas pusaudžiem 13-14 gadu vecumā
 • 6 periodi (strādāt var tikai vienu reizi vasaras laikā): I 04.06-15.06

  II 18.06-29.06

III 02.07-13.07

IV 16.07-27.06

V 30.07-10.08

VI 13.08-24.08

 • 10 darba dienās
 • 8 darba stundas dienā pusaudžiem 18-19 gadu vecumā
 • 7 darba stundas dienā pusaudžiem 15-17 gadu vecumā
 • 4 darba stundas dienā pusaudžiem 13-14 gadu vecumā
 • 1,360 Ls stundā  pirms nodokļa iemaksas atbilstoši MK noteikumi Nr. 1096 Rīga 2010.gada 30 novembrī (prot Nr. 69 §71) par minimālo darba stundu apmaksu pusaudžiem (13-17 gadi).
 •  1,189Ls stundā  pirms nodokļa iemaksas atbilstoši MK noteikumi Nr. 1096 Rīga 2010.gada 30 novembrī (prot Nr. 69 §71) par minimālo darba stundu apmaksu pieaugušiem (18-19 gadi).
 • Reģistrācija 01.03.-30.03.2012

 

Saraksti un to veidošana:

 Attiecās tikai 15-19 gadu pusaudžu nodarbinātībai

Sakarā ar to kā darbi vietu skaits ir ierobežots, tiks sastādīti 2 saraksti

 1. Pamatsaraksts (728)
 2. Rotācijas saraksts (nav ierobežots)

Pamatsaraksts ir ierobežots saraksts kurš nodrošina noteiktu darba vietu skaitu.

Rotācijas saraksts rindas saraksts uz iekļaušanu Pamatsarakstā

 

Reģistrācija:

Attiecās tikai 15-19 gadu pusaudžu nodarbinātībai

· 03.03-30.03 – elektroniska reģistrā

· 17.03 11.00-17.00  reģistrācija klātienē

· 19.03 08.00-18.00 reģistrācija klātienē

· 20.03 08.00-17.00  reģistrācija klātienē

· 21.03 08.00-17.00 reģistrācija klātienē

· 22.03 08.00-17.00 reģistrācija klātienē

 

Pirmais aizpildās Pamatsaraksts (aizpildīšana notiek rindas veida izmantojot reģistrācijas laiku), pēc pirmā saraksta aizpildi, sākas otra (rotācijas saraksts) saraksta veidošana. Lai izveidot abus sarakstus tiks izmantoti 2. reģistrācijas veidi

 1. elektroniska reģistrācija
 2. reģistrācija klātienē (jā nav reģistrēties elektroniski)

Abi saraksti būs apvienoti.

 

Reģistrācija:

Attiecās tikai 13-14 gadu pusaudžu nodarbinātībai

Nodarbinātības sarakstu pusaudžiem vecumā no 13 līdz 14 (ieskaitot) gadiem sastāda skolas sociāli pedagoģi. Iesniegumu iz vasaras laika darbu tiks pieņemti no pusaudža vēcākiem no 1. martā līdz 30 martam. Sarakstu izveides veidu skola pieņem paša.

 

Dokumentu iesniegšana:

Pusaudžiem 15-19 gadu vecumā

Dokumentu iesniegšana sāksies no 2 aprīļa līdz 5. aprīlim Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentā, tikai tiem pusaudžiem kuri atrodas Pamatsarakstā.

Pusaudžiem 13-14 gadu vecumā

Dokumentu iesniegšana sāksies no 2 aprīļa līdz 5. aprīlim pie skolas sociāla pedagoga.

 

Dokumenti kas nepieciešami iesniegšanai:

 • Pases kopija
 • Nodokļu grāmatiņa
 • Medicīniska izziņa no ģimenes ārsta (darbam)
 • Atļauja strādāt no vēcākiem (ja nav 18 gadu)

 

Darba līgumi:

Atbilstoši iesniegtiem dokumentiem tiks sastādītas darba līgumi ar pusaudži un uzņēmumu (visi dokumenti arī būs iesniegti uzņēmumā), jā būs vajadzīga jeb kūra izziņa par pusaudža ienākumiem, lūdzam jautāt uzņēmumā.

Līgumi tiks sastādīti ne agrāk par vienu nedēļu pirms darba sākšanas, uzņēmums pats sazināsies ar reģistrētu personu izmantojot noradītu telefonnumuru un noradīs dienu līguma pārrakstīšanai. Ja uzņēmums nesazināsies noteiktā laikā ar Jums, tad vieta Pamatsarakstā  būs atbrīvota un pieaicināts cilvēks no Rotācijas saraksta.

Iemesls kāpēc uzņēmums nevares sazināties var būt:

 • Nepareizi norādīts tel. numurs
 • Vienā darba diena laikā abonents  neatbild uz zvaniem
 • Vienā darba diena laikā abonents  izslēgts

Pēc saraksta publikācijas portālā nekādas izmaiņas nenotiek, izņemot gadījumus ja atbrīvojas vieta pamarsarakstā un to aizņem cilvēks no Rotācijas sarakstā.