Nodarbin%c4%81t%c4%abba_(15-19)_original

Atgādinām, ka jau šo sestdien, 2020.gada 15.februārī, plkst. 11.00 sāksies elektroniskā reģistrācija jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem uz darbu 2020. gada vasaras periodā. Reģistrācija notiks Jaunatnes nodaļas mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv un turpināsies līdz 21.februārim.

Jau ir pieejama pieteikuma anketa, ar kuru Jūs varat iepazīties Jaunatnes nodaļas mājaslapā. Reģistrācijas dienā plkst. 11.00 obligāti jāatjauno mājaslapa, lai lejā zem anketas parādītos poga SŪTĪT.

 

Informācija, kas jāzina aizpildot pieteikumu:

1. Reģistrācija ir pieejama tikai jauniešiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Daugavpilī
2. Nodarbinātības programmas jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem dalībnieku vecumam uz pirmo darba dienu ir jābūt ne mazāk kā 15 gadi un ne vairāk kā 19 gadi (ieskaitot).

3Īpašu uzmanību jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanā (vārds, uzvārds, personas kods). Ja tiks pieļautas kļūdas, Jūsu pieteikums tiks noraidīts.

4. Pieteikuma anketa jāaizpilda tikai latviešu valodā!

 

Tos jauniešus, kuriem nebūs pieejas pie datora vai interneta, mēs gaidām Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas telpās (Saules ielā 5a) 15.februārī no plkst. 10.00 līdz 12.30. Mēs nodrošināsim pieeju pie datoriem, kur Jūs paši varēsiet reģistrēties vasaras nodarbinātības programmas sistēmā.

 

Reģistrēšanās Jaunatnes nodaļas telpās nedod priekšrocības!


15-19 gadīgie jaunieši var strādāt tikai vienā no sekojošajiem darba periodiem:

01.06.-12.06.

15.06.-30.06.

01.07.-14.07.

15.07.-28.07.

03.08.-14.08.

17.08.-28.08.

 

Papildu informācija:

Olga Jefremova

654 22306