Vlcsnap-2030-02-13-17h28m57s005_max_original

12. februārī visā Latvijā norisinājās „Ēnu diena” - ikgadējs pasākums, kura laikā bērniem un jauniešiem ir iespēja klātienē vērot dažādu nozaru speciālistu darba ikdienu un izmantot iegūtās zināšanas nākotnes profesijas izvēlē. Vairāk nekā 50 skolēni par „ēnošanas” vietu bija izvēlējušies Daugavpils pilsētas domi un tās struktūrvienības.

Piecas „ēnas” viesojās Jaunatnes nodaļā, kur uzzināja daudz interesanta par pasākumu organizēšanu, brīvprātīgo darbu, bērnu un jauniešu programmām, nometnēm un daudz ko citu.

Vairāki jaunieši, kuriem ir tuva būvniecības nozare, kļuva par pilsētas galvenā mākslinieka, arhitekta un būvinženiera „ēnām”.

Lielākā rosība šajā dienā valdīja Domē. „Ēnas” darbojās Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā un ar interesi vēroja Domes vadības darbu. Izpilddirektora Igora Aleksejeva „ēnām” tika pastāstīts par pašvaldības darba organizēšanu, pēc tam jaunieši kopā ar „ēnojamo” devās darba izbraukumā pa pilsētas uzņēmumiem.

Domes priekšsēdētāja Andreja Elksniņa un priekšsēdētāja vietnieka Igora Prelatova „ēnu” kuplais pulks bija sadalīts divās daļās. Vispirms jaunākie ēnotāji ar interesi izzināja Domes un pašvaldības vēsturi, kā arī aprunājās ar Domes vadību par nākotnes profesijas izvēli un citiem viņus interesējošiem jautājumiem. Tam sekoja ekskursija pa pilsētas uzņēmumiem.

Šogad ēnu diena bija veltīta galvenokārt tehniskajām profesijām, tāpēc jaunieši tikās ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” speciālistiem un izpētīja sarežģītās iekārtas, kuru darbība nodrošina pilsētai siltumu. Pēc tam Bruģu ielas promenādē „ēnām” parādīja, kā projektētāju, celtnieku, mākslinieku un citu speciālistu kopdarba rezultātā ieceres top par īstenību. Ekskursijas noslēgumā sekoja SIA „Daugavpils ūdens” attīrīšanas iekārtu apmeklējums, kur jaunieši uzzināja daudz interesantu faktu par ūdens tehniķu, inženieru un ķīmiķu darbu.

„Ēnas” ar interesi pētīja objektus un arī uzdeva jautājumus ekskursiju vadītajiem un saviem „ēnojamiem”.

Pēcpusdienā sekoja domes vadības tikšanās ar gados nedaudz vecākām „ēnām”. Jaunieši interesējās par pilsētas pārstāvēšanu valsts un starptautiskajā arēnā un pilsētas tēla radīšanu, dažādu projektu īstenošanu, pašvaldības atbalstu jauniešiem, jaunajām ģimenēm un speciālistiem. Viens no plašāk apspriestajiem jautājumiem, kas tiešām uztrauc Daugavpils skolēnus, bija skolu liktenis un mācību iestāžu optimizācija, Daugavpils Universitātes statusa saglabāšana, kā arī daudzi citi jautājumi, kas tika uzdoti gan Domē, gan pēc tam, apmeklējot pilsētas organizācijas un uzņēmumus. Jaunieši šo tikšanos atzina par ļoti vērtīgu un uzsvēra, ka atklāta saruna ar domes vadību paplašina redzesloku un ļauj labāk izprast pilsētā notiekošos procesus.

Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, atskatoties uz aizvadīto „Ēnu dienu”, norādīja, ka šis pasākums ir vērtīgs ne vien jauniešiem, bet arī pašiem „ēnojamiem”, jo palīdz no malas ieraudzīt savu darbu, nereti aktualizējot svarīgus jautājumus un arī palīdzot veidot dialogu to risināšanai.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.