1_original

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm organizē vokālās mūzikas konkursu “Balsis 2020” ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, iesaistoties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Konkursa 1. kārta notiks Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” 2020.gada 26.februārī plkst.12.00, pieteikums konkursam (pielikums Nr. 1) ir jāiesūta līdz 2020.gada 18.februārim uz e-pastu: zepa.dana@inbox.lv vai sancta@inbox.lv.

Konkursa dalībnieki ir vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālie ansambļi un interešu izglītības programmās iesaistītie mūzikas skolu un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu vokālie ansambļi.

Iedalījums grupās:

  • A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu, interešu izglītības programmās iesaistītie profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu vokālie ansambļi.
  • B grupa – vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu vokālie ansambļi.

Dalībnieku skaits vokālajā ansamblī – sākot no dueta (jaunākajā grupā), trio (vidējā un vecākajā grupā) līdz ansamblim, kura sastāvā ir ne vairāk kā 12 dalībnieki.

Dalībnieku vecuma grupas:

  • jaunākā grupa (1.-4.klase);
  • vidējā grupa (5.-9.klase);
  • vecākā grupa (10.-12.klase un prof.izgl.iestādes un interešu izgl.iestāžu audzēkņi).

Konkursa 1. un 2.kārtas dalībnieki gatavo trīs dziesmas:

  • viena ir latviešu tautas dziesma/ apdare a capella par tēmu “ROTĀ” saskaņā ar svētku koncepciju (Pielikums nr. 5);
  • otrā ir a capella brīvas izvēles latviešu tautasdziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi;
  • trešā dziesma ir viena daļa ar klavieru pavadījumu no Imanta Mažaraupa rapsodijas-kantātes “Nu ir laiks Rīgā braukt”.

Hronometrāža trim dziesmām nepārsniedz 10 minūtes, ieskaitot uziešanu un noiešanu.

Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2020” nolikums un pieteikums (Pielikums Nr 1 ).

2020_Balsis_nolikums