Karjeras-nedela-19-01-001_original

Šogad jauniešiem bija iespēja piedalīties vairāk 45 ārpusskolas pasākumos, apmeklēt pašvaldības un valsts uzņēmumus, piedalīties Daugavpils profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvātajās meistardarbnīcās, nodarbībās un lekcijās, tikties ar uzņēmējiem, klausīties jauniešu  iedvesmas un pieredzes stāstos, piedalīties erudīciju spēlēs un satikt savas nākotnes profesijas pārstāvi. 

Karjeras nedēļu ieskandināja divi pasākumi.  Pirmdien, 14.oktobrī, uz pasākumu “Nākotnes profesijas: Izaicinājumi un izvēle!” tika aicināti Daugavpils vispārizglītojošo skolu 7.–9.klašu skolēni, lai iepazītu tādas nākotnes profesionālās jomas kā ķīmija, fizika, inženierzinātnes, medicīna un dizains. Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja uzzināt informāciju par šo nozaru speciālistu darba specifiku, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī vērot demonstrējumus profesionālās jomas iepazīšanai. Skolēniem tika piedāvāta arī interaktīva spēle, aicinot modulēt savas nākotnes profesijas.

Savukārt otrdien, 15.oktobrī, PIKC “Daugavpils tehnikums” notika diskusija “Šodien sākas nākotne”, kur moderatora Dināra Zāģera vadībā Daugavpils pilsētas 10.–12.klašu skolēniem bija iespēja izzināt vairāk par IKT jomu, kā arī noskaidrot, kāda nozīme ikdienā būs tehnoloģijām, mākslīgajam intelektam un kāda cilvēkam.

Straujā tehnoloģiskā attīstība, kā arī mākslīgā intelekta un robotizācijas ienākšana mūsu ikdienā jauniešiem par gudru savas karjeras izvēli un plānošanu liek domāt jau tagad. Ir svarīgi jau šobrīd attīstīt specifiskas prasmes, kas palīdzēs piemēroties darba tirgus mainībai nākotnē.

Paldies Daugavpils pašvaldības, valsts un privātajiem uzņēmumiem, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, Latgales Centrālajai bibliotēkai, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centram, Zemessardzes 36.kaujas atbalsta bataljona pārstāvjiem, Daugavpils Inovāciju centram, Daugavpils pilsētas domei par radīto iespēju skolēniem gūt priekšstatu par darba vidi Daugavpilī, kā arī izzināt dažādās karjeras un izglītības iespējas pilsētā.

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos.  

Karjeras nedēļu organizē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar VIAA, un to daļēji finansē Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Pedagoģe – karjeras konsultante

Santa Čeirāne (tālr. 29196866)