Jaunie%c5%a1u_dome_original

2019. gada 26. septembrī plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes (Kr. Valdemāra ielā 1) konferenču zālē (1. stāvā) tiks ievēlēta Jauniešu domes valde, kura darbosies līdz 2020. gada septembra beigām.

Daugavpils pilsētas Jauniešu domes mērķis  ir sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.

Jauniešu domes sastāvā darbojas Daugavpils pilsētas aktīvie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri rakstiski Jaunatnes nodaļai ir izteikuši vēlmi darboties Jauniešu domē, ir gatavi darboties jauniešu un Daugavpils pilsētas interesēs, pilnveidot sevi un uzlabot jauniešu dzīvi Daugavpils pilsētā.

Jauniešu domes sastāvā ir ne mazāk kā 8 valdes locekļi. Lai nodrošinātu sekmīgu Jauniešu domes darbību, Jauniešu dome no sava vidus ievēl valdi:

1. prezidentu;

2. viceprezidentu;

3. sekretāru - protokolistu;

4. sabiedrisko attiecību koordinatoru;

5. kultūras jautājumu koordinatoru;

6. sporta un veselības jautājumu koordinatoru;

7. izglītības jautājumu koordinatoru;

8. attīstības un sadarbības jautājumu koordinatoru.

Jaunatnes nodaļa aicina aktīvos un ieinteresētos Jauniešu domes pārstāvjus kandidēt  uz valdes locekļa amata vietu, atnesot savu iesniegumu Jaunatnes nodaļā (Saules ielā 5a) darba laikā līdz 2018. gada 20. septembrim plkst. 16:00. Iesniegumus rakstīt brīvā formā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītājai.

Jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir aicināti rakstiski izteikt vēlmi darboties Jauniešu domē, atnesot iesniegumu un CV uz Jaunatnes nodaļu (Saules ielā 5a).

 

Papildus informācija:

Artjoms Pučinskis

27028209