Marta_original

Informatīvs seminārs Zēnu un meiteņu grupu metode Latgales reģiona attīstībai notiks 6.decembrī plkst. 13.00 Rēzeknes Novada pašvaldībā.

Semināru organizē Rēzeknes Novada pašvaldība sadarbībā ar Resursu Centru sievietēm MARTA. Tā mērķis ir veicināt Latgales jauniešu iespējas un izaugsmi. Seminārā piedalīsies Latgales pašvaldību un organizāciju profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem. Semināru projekta „Jauniešu pretvardarbības ideju ražotne Es Būšu” ietvaros atbalsta Nīderlandes vēstniecība.

Seminārs būs ievada nodarbība nākamā gada sākumā plānotajām Centra MARTA bezmaksas zēnu un meiteņu grupu vadītāju apmācībām. Seminārā konsultēs arī par iespējām pieteikties finansējumam grupu vadīšanai.

 

Centra MARTA pārstāvji skaidros Skandināvijā izstrādātās zēnu un meiteņu grupu metodes ietekmi no dzimtes studiju un sociālās psiholoģijas skatupunkta, skaidrojot jauniešiem dzimumu līdztiesību un sniegs pārskatu par sasniedzamajiem mērķiem un rezultātiem, kā arī izzinās pašreizējo Latgales jauniešu situāciju un viņu iespējas.

Pusaudži sabiedrībā izjūt lielu spiedienu, jo publiskā vide diktē to, kā meitenēm un zēniem ir jāuzvedas un jāizskatās. Reklāmas mudina meitenes būt tievām un pievilcīgām, bet zēnus – būt stilīgiem, kompānijā uzsmēķēt un iedzert. Rezultātā jaunieši ierobežo savas personiskās iespējas un izvēles, mēģinot sasniegt žurnālos redzēto ideālu. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi ierobežo zēnu un meiteņu izvēli un savas unikālās individualitātes realizāciju.

Kā veicināt jauniešu pašapziņas stiprināšanos? Kā mudināt iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs?

Ziemeļvalstīs meiteņu un zēnu grupu metode sekmīgi tiek lietota 13 – 16 gadus vecu jauniešu izglītošanai. Kopš 2010. gada tā tiek attīstīta arī Latvijā. Grupās jaunieši neformālā veidā tiek izglītoti par sabiedrībā valdošajiem dzimumu stereotipiem, par vardarbību, cilvēku tirdzniecību, seksuālo veselību un dažādiem pusaudžiem svarīgiem jautājumiem, līdztekus zināšanām trenējot kritisko domāšanu, uzlabojot argumentācijas spējas un pilnveidojot sevi. Šādā veidā tiek īstenoti preventīvie pasākumi vardarbības un cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā, kā arī stiprinātas jauniešu personības.