Reklama-1024x538_original

Projekta "PROTI un DARI!" mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad iesaisties projektā un maini savu dzīvi uz labāko pusi.

Kontaktējoties ar programmas vadītāju un mentoru,  tev tiks izveidota  individuāla pasākumu programma, kura būs atbilstoša tavām prasmēm, interesēm un iegūtajai izglītībai. Izstrādātā programma sastāvēs no četrām pamatnostādnēm – personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences. Iesaistoties projekta, saņemsi regulāru mentora atbalstu un dažādu speciālistu konsultāciju.

Lai pieteiktos projektam, jāierodas Jaunatnes nodaļā, Saules ielā 5a.

 

Sīkāka informācija:

artjoms.pucinskis@daugavpils.lv

tālr.: 65422304, 27028209

 

Daugavpils pilsētas domes

Jaunatnes nodaļa