Lv_id_eu_logo_ansamblis_esf_rgb_original

Projekta “PROTI un DARI!” mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Jaunietim, kontaktējoties ar programmas vadītāju un mentoru,  tiks izveidota  individuāla pasākumu programma, kura būs atbilstoša katra jaunieša prasmēm, interesēm un gūtajai izglītībai.

Svarīgi, lai jaunietis būtu ieinteresēts un iesaistītos programmas pasākumos, sabiedriskajās aktivitātēs, brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaistītos nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, iepazītos ar profesijas specifiku, apmeklējot uzņēmumus. Šādu programmu iespējams piemērot arī jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta vai specializēta transporta palīdzību).

Šī projekta vadītāja Daugavpilī ir Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga un projekta mentors ir vecākais jaunatnes lietu speciālists Artjoms Pučinskis. Lai spētu darboties mērķa īstenošanai un jauniešu motivēšanai, projekta pārstāvji ir apguvuši nepieciešamās zināšanas.

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa aicina jauniešus pieteikties dalībai projektā, lai mainītu savu dzīvi uz labāko pusi. Gaidīsim Jūs Jaunatnes nodaļā, Saules ielā 5a.

 

Sīkāka informācija:

artjoms.pucinskis@daugavpils.lv

tālr.: 65422304, 27028209

 

Daugavpils pilsētas domes

Jaunatnes nodaļa