Reklama-1024x538_original

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa aicina jauniešus, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst profesiju un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki un, kuri ir vecumā no 15-29 gadiem (ieskaitot), pieteikties projektam “PROTI un DARI!”, kurš palīdzēs ikkatram jaunietim attīstīt viņa prasmes, veicināt iesaisti izglītībā, tai skaitā palīdzēs apgūt arodu pie amata meistara, iesaistīties nodarbinātībā un padarīt savu dzīvesveidu aktīvāku.

Jaunietim, kontaktējoties ar programmas vadītāju un mentoru,  tiks izveidota  individuāla pasākumu programma, kura būs atbilstoša katra jaunieša prasmēm, interesēm un iegūtajai izglītībai. Jaunietis saņems regulāru mentora atbalstu un dažādu speciālistu konsultācijas. Svarīgi, lai jaunietis būtu ieinteresēts un iesaistītos programmas pasākumos, sabiedriskajās aktivitātēs, brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaistītos nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, iepazītos ar profesijas specifiku (vizītes uzņēmumos, lai apgūtu arodu pie amata meistara). Šādu programmu iespējams piemērot arī jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta vai specializēta transporta palīdzību).

Informācija par projektu vērsta ne tikai uz jauniešiem, bet arī jauniešu vecākiem, kuru bērni neiesaistās izglītībā, nav ieinteresēti savu prasmju attīstīšanā un neuzskata par nepieciešamu plānot savu nākotni. Šis projekts spēs palīdzēt ikkatram jaunietim, kurš iesaistīsies, būs ieinteresēts un gatavs darboties!

 

Sīkāka informācija:

artjoms.pucinskis@daugavpils.lv

tālr.: 65422304, 27028209

 

Daugavpils pilsētas domes

Jaunatnes nodaļa