Csm_skola2030_logo_8d23ba8e71_original

Šī gada 6.martā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā pulcējās jaunieši no dažādām Latvijas skolām, lai diskutētu par izglītības satura plānošanu  vispārējā vidējā izglītībā un izglītības nākotni. Daugavpils skolas šajās tikšanās pārstāvēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolēns Nikita Kuzmins un Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja skolēns Vinsents Sivačovs.

Tikšanos atklāja Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks un iepazīstināja jauniešus ar jaunā izglītības standarta nepieciešamības pamatojumu, balstoties uz esošo situāciju. No minētajiem argumentiem svarīgākie bija, ka pašlaik skolu programmās tiek piedāvāts pārāk liels priekšmetu skaits, proti 18 līdz 20 dažādi mācību priekšmeti. Lielais priekšmetu skaits neļauj skolēnam iedziļināties un attīstīt savas intereses, kuras viņš varētu pielietot nākotnes karjerā. Atšķirīgs stundu skaits bija vēl viens no  būtiskākajiem pretargumentiem pastāvošai sistēmai. Piemēram, profesionālās izglītības iestādes (kompetences centra), vidusskolas un ģimnāzijas skolēniem ir attiecīgi 320, 420 un 525-700 matemātikas stundu mācību gadā, tomēr visi kārto vienotu centralizētu eksāmenu gada beigās. Tāda veida pieeja sevi neattaisno un nedod skolēniem vienlīdzīgas iespējas kārtot eksāmenu.

Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja, prezentēja skolēniem izstrādātu jaunu vidējās izglītības modeli, kur mācību saturu veidotu 3 apguves līmeņi, proti vispārīgais un optimālais jeb pamatkurss, kā arī augstākais kurss jeb padziļinātais un specializētais kurss, kurus skolēns izvēlas pats atkarībā no savām interesēm un iecerētās izglītības iestādes piedāvājuma.

Nākotnē vidējas izglītības ieguvei skolēnam vajadzētu apgūt mācību saturu 3360-3780 stundu apjomā (kā pašlaik), apgūt pamatkursus visās mācību jomās, kopumā tie būs septiņi: valoda, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātne, matemātika, tehnoloģijas, veselības un fiziskās aktivitātes, kā arī apgūt 3 padziļinātos kursus pēc savas izvēles.

Diskusijas darba grupās par aktuāliem jautājumiem un grupas kopīga viedokļa formulēšana un aizstāvēšana ļāva skolēniem piedalīties jaunā izglītības standarta izstrādē.

2020.gadu 10.klasēs plānots sākt jau pēc pilnveidota mācību satura, kas tiek radīts ar mērķi, lai katrs skolēns mācītos sev interesējošas jomas, kļūtu patstāvīgs un zinātkārs, apzinātos sevi, savas vēlmes un intereses. Skolēns dzīvo, mācās, līdzdarbojas un rada.

Rakstu sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Jauniešu domes

Izglītības jautājumu koordinators

Nikita Kuzmins