Izglitibas-parvalde-18-001_original

Februāris tradicionāli tiek uzskatīts par puteņu mēnesi, bet ir vēl viena, gadiem nostiprinājusies, tradīcija – skolu bijušo absolventu tikšanās vakari. Šie vakari parasti notiek februāra pirmajā sestdienā, šogad tas ir 2.februāris. Tieši šajā dienā atkal skolas aicinās savus bijušos skolēnus vērt skolas durvis un kavēties atmiņās par laiku, kas bijis dažādiem notikumiem piepildīts. Un nav būtiski, vai pēc izlaiduma pagājis viens gads, pieci, desmit vai pat piecdesmit... – tikšanās iepriecina gan skolotājus, gan bijušos skolēnus.

Bijušo absolventu tikšanās vakari 2019.gadā

Izglītības iestāde

Tikšanās datums

Tikšanās laiks

(plānojums)

Tikšanās vieta

(adrese)

Piezīmes

Daugavpils Valsts ģimnāzija

02.02.2019.

No plkst.17.00 līdz plkst.20.00

DU aktu zāle, Parādes iela 1

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

02.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zālē, Tautas iela 59

Daugavpils 3.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.15.00

Skolas aktu zāle, Raiņa iela 30

Daugavpils Centra vidusskola

02.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zāle, Kandavas iela 17

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

09.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zāle, Komunālā iela 2

Daugavpils 9.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.14.00

Skolas aktu zāle, 18.novembra iela 47

Daugavpils 10.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zāle, Tautas iela 11

Daugavpils 12.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.18.00

Skolas aktu zāle, Kauņas iela 8

Daugavpils 13.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zāle, Valkas iela 4a

Sakarā ar remontdarbiem skolā mācību kabineti nebūs pieejami

Daugavpils 15.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zālē,

Valkas iela 4

Daugavpils 16.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.16.00

Skolas aktu zālē, Aveņu iela 40

Daugavpils 17.vidusskola

02.02.2019.

Plkst.14.00

Skolas aktu zālē, Valmieras iela 5

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

-

-

-

Jau notika 28.12.2018.

Daugavpils 11.pamatskola

-

-

-

-

Daugavpils Saskaņas pamatskola

-

-

-

Jau notika 28.12.2018.

Daugavpils Vienības pamatskola

-

-

-

-

Daugavpils Stropu pamatskola-attīstības centrs

-

-

-

-

Daugavpils 1.speciālā pamatskola

-

-

-

-

PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””

-

-

-

-

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības satura nodaļas

Izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos

Ilona Bohāne (65432102)