Ywb-seminar_poster_small_original

Izglītojošs seminārs jaunatnes jomā strādājošajiem

 

2019. gada 17. janvārī, plkst. 10:00-17:00

Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā

 

Seminārs ir paredzēts jaunatnes jomas praktiķiem (t.sk. no sociālās, izglītības, sabiedrības veselības un citām jomām) ar mērķi iepazīstināt ar efektīvām interešu aizstāvības un komunikācijas metodēm, akcentējot uzmanību uz to, kā:

· pievērst politikas veidotāju un izpildvaras uzmanību jaunatnes jomas jautājumiem, kā panākt to, lai jauniešu intereses tiktu uzturētas dienaskārtībā;

· veiksmīgāk argumentēt, sarunājoties ar valsts, pašvaldību un privātā sektora sadarbības partneriem par finansējuma piešķiršanu un aktivitāšu atbalstīšanu, kā efektīvi izmantot datus un vadīt diskusiju, lai panākt vēlamo rezultātu.

 

Semināra ietvaros tiks sniegts ievads argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipos.

Tiks apskatīts, kā būvēt spēcīgi pamatotu argumentu, ko nozīmē kritiskā domāšana un kā darbojas zinātniskā metode, un kā šos rīkus izmantot argumentu veidošanā un lēmumu pieņemšanā. Tiks arī mācīts, kas ir pierādījumus, ar kuru palīdzību tiek pamatoti apgalvojumi, un kādas ir biežāk izplatītās loģikas kļūdas, kuras iezogas cilvēku argumentos. Uzsvars tiks likts uz praktiskām, dzīvē pielietojamām prasmēm. Praktiskās prasmes tiks īstenotas ar debatēšanas metodes palīdzību.

 

Līdz 2019. gada 11. janvārim reģistrēties semināram var šeit - https://ej.uz/ywb_registresanas

 

Semināra programma

 

 10:00 - 10:30

Reģistrācija, kafija

10:30 – 11:45

Argumentācija

11:45 – 13:00

Loģikas kļūdas

13:00 – 13:30

Pārtraukums, pusdienas

13:30 – 15:00

Kritiskā domāšana, atspēkošana

15:00 – 15:15

Pārtraukums, kafija

15:15 – 17:00

Efektīvas interešu aizstāvības pamati

 

Lektors

Rasmuss Filips Geks ir Latvijas Debašu asociācijas "QUO tu domā?" valdes loceklis. Ieguvis bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā, specializējoties ekonomikas un finanšu jomā, Rasmuss šobrīd ir domnīcas PROVIDUS pētnieks. Universitātes laikā uzrādījis labus rezultātus starptautiskos debašu turnīros, uzvarot Latvijas lielāko augstskolu rīkotos debašu turnīrus, kā arī iekļūstot Oksfordas Universitātes debašu turnīra finālā un Kembridžas Universitātes debašu turnīra pusfinālā. Šobrīd Rasmuss darbojas kā augstskolu debašu turnīru tiesnesis, kā arī aktīvi vada argumentācijas un kritiskās domāšanas darbnīcas.

 

Semināru organizē Latvijas Bērnu labklājības tīkls sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju Erasmus+: Jaunatne darbībā stratēģiskās partnerības projekta “Jauniešu dzīves kvalitātes izpēte Baltijas valstīs” (Nr. 2017-2-LV02-KA205-001657) ietvaros.