Untitled_original

Iniciatīva “DiscoverEU”: 2019. gadā astoņpadsmitgadniekiem būs pieejami

12 000 brīvbiļešu Eiropas apceļošanai

Briselē, 2018. gada 29. novembrī

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija sāk iniciatīvas “DiscoverEU” otro pieteikšanās kārtu. No šodienas

(plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika) līdz 11. decembrim (plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas

laika) 18 gadus veci jaunieši var pieteikties ceļojuma biļetēm, lai nākamajā vasarā iepazītu

Eiropu.

Iniciatīvas otrā kārta ir turpinājums veiksmīgajai pirmajai kārtai, kas 2018. gadā deva iespēju 15 000

jauniešu no jūlija līdz oktobrim ceļot pa visu Eiropu. Daudzi no šiem jauniešiem piedalījās Eiropas

kultūras mantojuma gada pasākumos.

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs teica: “Ir lieliski redzēt, ka jaunieši

izmanto šīs jaunās iespējas priekšrocības, lai izzinātu Eiropas kultūras un tradīcijas, izprastu, ko

nozīmē Eiropas dažādība, un iegūtu draugus, kurus citādi nebūtu izdevies satikt. Pirmā "DiscoverEU"

kārta pierādīja, ka ceļojot jauniešiem aug pašapziņa un viņi iemācās tādas prasmes kā uzņemties

iniciatīvu un runāt citās valodās, proti, šī iniciatīva palīdz kļūt dzīvesgudrākiem.”

Pieteikšanās nosacījumi

Iniciatīvai var pieteikties jebkurš ES pilsonis, kas dzimis laikā no 2000. gada 1. janvāra līdz 2000. gada

31. decembrim.

Interesenti var iesniegt pieteikumus Eiropas Jaunatnes portālā, kur jāreģistrējas un jāpaziņo savi

ceļošanas plāni. Dalībniekus atlasīs, tiem piedaloties viktorīnā ar 5 jautājumiem (ar atbilžu variantiem)

par Eiropas kultūru un daudzveidību, ES iniciatīvām jaunatnes jomā, nākamajām Eiropas Parlamenta

vēlēšanām un vienu papildjautājumu saistībā ar otrās kārtas tematiku.

Atlasi izturējušie jaunieši varēs ceļot laikposmā no 2019. gada 15. aprīļa līdz 31. oktobrim (pavadot

ceļā 1 līdz 30 dienas).

Šajā pieteikšanās kārtā Komisija sevišķi aicina piedalīties jauniešus ar īpašām vajadzībām vai tos, kas

saskaras ar sociālām problēmām. Komisija sniegs informāciju un ieteikumus, kā arī segs īpašas

palīdzības pakalpojumu izmaksas (piemēram, pavadošā persona vai pavadoņsuns dalībniekiem ar

redzes traucējumiem).

Atlasi izturējušie jaunieši varēs doties ceļā individuāli vai ne vairāk kā piecu cilvēku grupā (visiem jābūt

18 gadus veciem). Parasti jauniešiem tiek piešķirtas dzelzceļa biļetes. Tomēr, lai nodrošinātu piekļuvi

arī Eiropas reģioniem, kur dzelzceļa nav, dalībnieki var izmantot alternatīvus transporta veidus,

piemēram, autobusu, prāmi vai, izņēmuma gadījumā, lidmašīnu. Tas nodrošinās, ka iespēja piedalīties

būs arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos ES apgabalos vai salās.

Katrai ES dalībvalstij, pamatojoties uz attiecīgās valsts iedzīvotāju īpatsvaru Eiropas Savienības

iedzīvotāju kopskaitā, ir noteikta ceļojumu biļešu kvota.

Konteksts

“DiscoverEU” budžets 2018. gadā bija 12 miljoni eiro, un tā tika uzsākta jūnijā. Līdz šim vairāk nekā

15 000 jauniešu saņēmuši iespēju apceļot Eiropu. Iniciatīvas mērķis ir radīt jaunas iespējas, lai šie

jaunieši izzinātu kontinenta bagāto kultūras mantojumu, iepazītu jaunus cilvēkus, mācītos no citām

kultūrām un saprastu, ko nozīmē būt eiropietim.

Dalībnieku atsauksmes ir pozitīvas. Daudziem šī bija pirmā reize, ceļojot bez vecākiem vai citiem

pieaugušajiem, kā rezultātā lielākā daļa jauniešu norādīja, ka kļuvuši patstāvīgāki. Dalībnieki atzīst, ka

“DiscoverEU” pieredze sniegusi plašāku izpratni par citām kultūrām un Eiropas vēsturi. Pēc ceļojuma

uzlabojušās arī dalībnieku valodu prasmes. Divas trešdaļas atzina, ka bez “ DiscoverEU” atbalsta paši

nevarētu atļauties ceļojuma biļetes.

Eiropas Komisija aicinājusi iniciatīvai “DiscoverEU” piešķirt 700 miljonus eiro programmas “Erasmus”e

ietvaros no nākamā ES ilgtermiņa budžeta (2021–2027). Ja Eiropas Parlaments un Padome šo

priekšlikumu atbalstīs, tad 2021.–2 027. gadā ceļot varēs vēl 1,5 miljoni astoņpadsmitgadnieku.

IP/18/6530

Plašāka informācija

Informācija pieejama Eiropas Jaunatnes portālā, kā arī Eiropas Jaunatnes Facebook lapā un Twitter

kontā.

Jautājumi un atbildes par “DiscoverEU” otro pieteikšanās kārtu

DiscoverEU factsheet

Kontakti presei:

Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)

Joseph WALDSTEIN (+ 32 2 29 56184)

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts