6_original

No 8. līdz 12.novembrim Daugavpilī norisinājās projekta “Pašvaldību sadarbība kā Eiropas solidaritātes kanāls” (“Town Twinning as a Channel of European Solidarity”) partneru sadraudzības pasākums, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Serbijas, Zviedrijas, Polijas, Vācijas un Itālijas pārstāvji.

Projekta mērķis ir stiprināt pilsētu sadraudzību, izmantojot demokrātisku iesaistīšanos un pilsonisko līdzdalību, kuras pamatā ir dalība, izpratne, solidaritāte un starpkultūru sinerģija labākas Eiropas nākotnes labā.

5 dienu laikā partneri kopā ar projektu koordinatori Jolantu Ūzuliņu apmeklēja seminārus, lekcijas, darbnīcas, piedalījās oficiālajās tikšanās, pieredzes apmaiņas pasākumos, debatēs, kā arī pavadīja brīvo laiku kopā izbraucienos.

9.novembrī Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa piedalījās projekta prezentācijā, kurā visi klātesošie tika iepazīstināti ar Latviju un Daugavpili. Vēlāk arī katra dalībvalsts prezentēja savas pārstāvētās pilsētas pieredzi ar Eiropas projektu piesaisti un realizēšanu, kā arī cilvēku attieksmi pret Eiropas Savienības politiku kopumā. Noslēgumā dalībnieki diskutēja par Eiropas nākotni kopā ar Daugavpils Universitātes asociēto profesoru Alekseju Ružu.

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste

Gunta Jerlikova

jaunatne@daugavpils.lv