1.decembrī  Daugavpils Universitātes telpās notika forums „Daugavpils jauniešu darbiekārtošanas un migrācijas problēmas”, ko organizēja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru.

Foruma pirmajā daļā ekspertu lomā uzstājās Jānis Vanags (Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītājs), Andrejs Nikolajevs (Dr.oec., Asoc. prof., RISEBA Daugavpils filiāles studiju un  zinātniskās darbības vadītājs), Aleksejs Beinārs (Daugavpils 38.arodskolas direktors no 1992-2010.g.); Marina Terza (Eiropas informācijas centra Daugavpils biroja direktore, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras Daugavpils nodaļas vadītāja), kā arī Vladimirs Nadeždins (Daugavpils pilsētas domes deputāts, Attīstības departamenta Biznesa attīstības nodaļas vadītājs). Tie stāstīja par savu tik aktuālās pilsētas mērogā problēmas skatījumu.

Nedaudz vēlāk eksperti, pie kuriem pievienojas arī biznesa, izglītības pārvaldes, masu informāciju līdzekļu, pilsētas jauniešu organizāciju koordinācijas padomes, skolēnu parlamenta pārstāvji, sociālo zinātņu skolotāji, universitātes pasniedzēji, kopā ar skolēniem un studentiem turpināja darbu atsevišķās grupās, kuru darba rezultāti tika atspoguļoti finālā prezentācijās.

Praktiski visās noslēguma uzstāšanās jaunieši noradīja sekojošas problēmas, kas prasa atrisināšanas:

· Jauniešu informētības trūkums par valsts un pašvaldības struktūru darbību nodarbinātības jomā, sākot no brīvprātīgā darba un beidzot ar darba tirgus prasībām;

· Neatbilstība starp darba tirgus prasībām un saņemamo izglītību;

· Sociālās aktivitātes stimulēšanas un koordinācijas nepieciešamība jauniešu vidū.

Foruma rezultāti tiks apkopoti noslēguma rezolūcijā un iesniegti attiecīgajām struktūrām.