Daugavpils_gerbonis_original


2012. gada 18. oktobrī Daugavpils pilsētas Domē notika Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, kurā tika izskatīts jautājums par pašvaldības stipendiju piešķiršanu Daugavpils Universitātes studentiem. Tika nolemts, ka šī semestra laikā stipendiju 180 latu apjomā saņems 10 studenti.


Papildus informācija: daugavpils.lv


Pašvaldības stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā. Tās saņem Daugavpils Universitātes studējošie, kuriem vidējais vērtējums ir augstāka par 8 ballēm un kuriem nav piešķirta valsts stipendija. Kandidātus pašvaldības stipendijas saņemšanai izvirza universitātes fakultātes.