Latvijas-lielais-c4a3c493rbonis_original

2012.gada 14.novembrī apritēs 90 gadi kopš ievēlēts Latvijas Republikas pirmais Valsts prezidents Jānis Čakste. Lai atzīmētu šo nozīmīgo gadadienu, Valsts prezidenta kanceleja rīko vairākus Valsts prezidenta institūcijai veltītus pasākumus.

Turpinot iesākto tradīciju, 2012.gada 14.novembrī Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Latvijas Universitāti rīko starptautisku zinātnisko konferenci. Šogad konference tiks veltīta Valsts prezidenta institūcijas darbības izvērtēšanai. Konferencē ar priekšlasījumiem uzstāsies nacionālās vēstures eksperti un zinātnieki, ārvalstu, kā arī nacionālie politikas un tiesību zinātnieki, un praktiķi. Konferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē internetā.

Konferences ietvaros Latvijas Universitātes telpās, kā arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tiks rīkotas izstādes ar interesantu, līdz šim nebijušu ekspozīciju par visiem Latvijas Republikas prezidentiem. Abas izstādes būs pieejamas bez maksas.

Latvijas jauniešu patriotisma veicināšanai un vēsturiskās apziņas stiprināšanai tiek izsludināts konkurss 5. – 12. klašu skolēniem „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā.”

Valsts prezidenta institūcijas 90.gadadienai veltīts skolēnu radošo darbu konkursa nolikums

1. Konkursa tēma: Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā.[1]

2. Konkursa mērķis: Veicināt skolēnu interesi un izpratni par Valsts prezidenta vietu, lomu un tās funkcijām.

3. Darba uzdevums: Uzrakstīt eseju (domrakstu) vai izveidot audiovizuālu (video) darbu par tēmu „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā.”

4. Konkursa rīkotājs: Valsts prezidenta kanceleja.

5. Konkursa dalībnieki: 5. līdz 12.klašu (vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu) skolēni.

6. Konkursam iesniedzamā darba forma: paša skolēna rakstīta eseja (domraksts) vai izveidots audiovizuāls (video) darbs.

7. Darba iesniegšana: katrs dalībnieks var iesniegt vienu eseju (līdz 500 vārdiem) vai izveidotu vienu audiovizuālu (video) darbu (līdz trīs minūtēm, nepārsniedzot 20 MB).

8. Darba autors: jānorāda vārds, uzvārds, skola, klase, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese.

9. Darbu iesūtīšana: līdz šī gada 1.novembrim Valsts prezidenta kancelejai uz e-pastu info@president.lv vai datu nesējā pa pastu (pasta zīmogs 2012.gada 1.novembris) uz adresi Rātslaukumā 7, Rīgā, LV – 1900 ar norādi „Radošais darbu konkurss”.

10. Darba vērtēšana: tiks ņemta vērā autora radošā ideja, darba oriģinalitāte un darba atbilstība darba tēmai. Valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar vērtēšanas komisijas pārstāvjiem izvērtēs 10 labākos darbus, kas tiks atlasīti no visiem kopā iesūtītajiem darbiem.

11. Darbu vērtēšanas komisija: Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas asociētā profesore, Dr.sc.pol. Daina Bāra, Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas docents, Dr.sc.pol. Ivars Ījabs un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektors, Dr.iur. Jānis Pleps.

12. Uzvarētāju paziņošana: 12.novembrī Valsts prezidenta mājas lapā www.president.lv un uzvarētājiem personīgi.

13. Desmit labāko darbu autori tiksies ar Valsts prezidentu, saņems piemiņas veltes, iepazīsies ar Valsts prezidenta kancelejas darbu Valsts prezidenta pagaidu rezidencē Melngalvju namā.Papildus informācijai:

Valsts prezidenta Preses dienests

E-pasts:martins.dregeris@president.lv

Tālrunis: 67092165


[1] „Ko Jūs teiktu 18. novembrī, ja būtu Valsts prezidents.”Pārpublicēts no: http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=9500&lng=lv