Hipo_logo_lv_original


Hipotēku banka sadarbībā ar biedrību "Līdere" izsludina biznesa ideju konkursu "Lec biznesā!"

Ja arī Tev ir biznesa ideja, ja Tev ir 18-30 gadi un ja esi gatavs pacīnīties par vērtīgām balvām un realizēt savu biznesa ideju - piedalies!

Lai piedalītos konkursā, dalībniekam vai dalībnieku grupai jāsagatavo biznesa idejas apraksts uz ne vairāk kā 3 lapām un kopā ar pieteikumu un CV līdz 2012.gada 5.novembrim jāsūta uz lecbiznesa@hipo.lv.

Konkursā jāiesniedz idejas, kas atbilst Starta programmas nosacījumiem. Aicinām ar tiem iepazīties, lai iegūtu precīzu un pilnīgu informāciju, arī to, kādas nozares Starta programma neatbalsta.

 

Idejas tiks vērtētas, ņemot vērā:

  • Biznesa idejas apraksta skaidrību un precizitāti;
  • Tirgus aprakstu (mērķauditorija, potenciāls, konkurenti);
  • Projekta realizācijas aprakstu;
  • Finansiālo pamatotību/ idejas dzīvotspēju;
  • Biznesa idejas unikalitāti.

Tos 50 dalībniekus, kuru idejas tiks novērtētas visaugstāk, paziņosim līdz 26.novembrim un aicināsim piedalīties otrajā kārtā. Otrās kārtas dalībniekiem līdz 14.decembrim būs jāsagatavot biznesa plānu, kas atbilst konkursa nolikumam un Starta programmas nosacījumiem. Biznesa plānu nepieciešamības gadījumā palīdz sagatavot Hipotēku bankas darbinieki.

Konkursa 2.kārtā tiks vērtēti iesūtīties biznesa plāni, un  8.janvārī tiks paziņoti konkursa 30 uzvarētāji.

Par balvām:

Pieciem (5) konkursa dalībniekiem, kuru biznesa plāni tiks atzīti par vislabākajiem, tiks piesaistīti mentori, kā arī tie saņems naudas balvu - 1000 latus savas biznesa idejas realizācijai, kas tiks piešķirta, kad jaunais uzņēmējs reģistrēs savu uzņēmumu un  kļūs par Starta programmas dalībnieku.

 

Nākamajiem pieciem (5) arī tiks piesaistīti mentori un tie saņems naudas balvu - 500 latus savas biznesa idejas realizācijai, kas tiks piešķirta, kad jaunais uzņēmējs reģistrēs savu uzņēmumu un  kļūs par Starta programmas dalībnieku.

 

Vēl 20 pretendentiem tiks piesaistīts mentors - pieredzējis nozares speciālists, kas bez atlīdzības sniegs atbalstu un padomus biznesa uzsākšanai.

 

Uzvarētāji tiks pasludināti 2013.gada 8.janvārī.

Konkursa video: http://vimeo.com/51120844

 

Ja vēlaties piedalīties konkursā, aicinām iepazīties ar pievienotajiem materiāliem:

 

Nolikums 
Pieteikuma forma 
Idejas apraksta forma 
Starta programmas apraksts