Eu-commission-redesigned-logo_original


Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (Izpildaģentūra Briselē) izsludina projektu konkursu ES programmas „Jaunatne darbībā” 4. apakšprogrammas projektu veidā: „Atbalsts jaunatnes jomā aktīvām Eiropas mēroga organizācijām” (4.1.). Projektu iesniegšanas termiņš: 15. novembris!

Projektu veids sniedz atbalstu Eiropas līmeņa organizācijām, kas ir aktīvas jaunatnes jomā un risina Eiropas kopīgo interešu jautājumus. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt organizācijas, kuras ar savām ikdienas darbībām sekmē programmas “Jaunatne darbībā” mērķus.  Šīm darbībām jāveicina jauniešu iesaistīšanās sabiedriskajā dzīvē, kā arī jāattīsta un jāveido Eiropas līmeņa sadarbība jaunatnes jomā visplašākajā nozīmē.

Sīkāka informācija: http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2013/call_action_4_1_en.php


Kontaktinformācija: eacea-p6@ec.europa.eu