Novada_dome_original


Daugavpils novada dome, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils Universitāti, lai apvienotu visu Latgales pašvaldību speciālistus un jauniešu līderus, kuriem interesē jaunatnes nākotne Latgalē, 2012.gada 8.novembrī Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1, organizē Latgales jaunatnes politikas forumu 2012.

1. Latgales jaunatnes politikas forums 2011, kuru rīkojabiedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Ludzas novada domi, notika 2011.gadā Ludzā. Šogad aicinām uz 2. Latgales jaunatnes politikas forumu Daugavpilī, lai vienkopus pulcētu gan jauniešus, gan pieaugušos, kuriem rūp jauniešu izaugsme un kuri ir iesaistīti darbā ar jauniešiem, lai aktualizētu jauniešu problēmas un vienotos par sadarbību un rīcības virzieniem problēmu risināšanā. Tomēr, mūsuprāt, svarīgi ir ne tikai risināt problēmas, bet arī meklēt jaunus izaicinājumus, lai mūsu reģiona jaunieši kļūtu radošāki, uzņēmīgāki, sabiedriski aktīvāki, izmantotu Latgales pašvaldību piedāvātās iespējas savai attīstībai, kā arī izmantotu iespēju apmainīties ar pieredzi un labām idejām.

Bieži dzirdam teicienu, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Nākotne sākas tagad. Piedalies Forumā un sniedz savu ieguldījumu Latgales pilsētu un novadu jaunatnes politikas attīstībā! Šī ir iespēja dalīties savās idejās, tikt uzklausītiem un veidot ciešāku sadarbību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās. 

Dalībaiforumā jāpiesakās līdz 2012. gada 1.novembrim pa e-pastu: olesja.nikitina@dnd.lv (norāda savs Vārds, Uzvārds, pārstāvētā organizācija (mācību iestāde, NVO, pašvaldība utt.) un kontakttālrunis).

FORUMA DARBA KĀRTĪBA:

10:10-10:30 Reģistrācija. Dalībnieku sadalīšana darba grupās.

10:30 – 10:40 Foruma atklāšana. Organizatoru uzrunas

10:40 – 11:10 Latgales pašvaldību pieredze jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā.

11:10 – 11:25 Daugavpils novads – labās prakses piemērs darbam ar jauniešiem.

11: 25 – 11:45 Kafijas pauze

11:45 – 12:30 Darbs grupās

1. grupa – Brīvprātīgais darbs – pašvaldību darbībai u.c. izaicinājumi.

2. grupa – Jaunatnes iespējas pašvaldībā un reģionā.

3. grupa – Jauniešu iniciatīvas – palīgs/ šķērslis pašvaldības darbībā.

12:30- 12:50 Darba grupu prezentācijas

12:50 Diskusija

 

Forums notiek biedrības Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”projekta „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsts Latgales reģionā” ietvaros.