Ziedi_skolotaju_diena_original

„Dzīve ir ceļš uz sevi mūža garumā. Tas aicina katru dienu iepazīt arvien ko jaunu. Ceļā sastaptais, redzētais un atrastais kļūst par ceļotāja neatņemamu daļu, par avotu, kurš nerimtīgi plūstot, nes iegūto nākamajām paaudzēm.” /A.Zarāns/


Cienījamie skolotāji!

Jaunatnes departaments sveic Skolotāju dienā visus mūsu pilsētas pedagogus, kuri iegulda savu darbu un sirdis mūsu jaunās paaudzes ierosināšanā uz darbošanos un vērtību apgūšanu! Novēlam, lai katra diena piepildīta ar dzīvesprieku un skolēnu atzinību, lai vienmēr būtu gandarījums par padarīto darbu un lai izdodas gūt iedvesmu jauniem mērķiem!!!