Unleash-your-creative-spirit_original

Jaunatnes departaments izsludina konkursu visiem radošiem jauniešiem – „ESI KOMANDĀ!”.

Konkursa dalībniekiem caur fotogrāfiju, vizuālo mākslu, plakātu, videoklipu vai dzeju jāparāda Daugavpils jaunatne darbībā un komandā – mācoties, ceļojot, sportojot, dejojot, zīmējot, ceļā uz kopīgu mērķi utt. Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Radošā konkursa „ESI KOMANDĀ!” mērķis ir piesaistīt jaunatni pievērst uzmanību komandas garam un ieņemt aktīvu dzīves pozīciju neatkarīgi no interesēm, dzīves vērtībām vai mācību iestādes, stimulējot tos darboties un sasniegt mērķus kopīgiem spēkiem, kā arī dot iespēju pašizteiksmei.

Konkursā ir izvirzītas 5 nominācijas:

Dzeja – jebkura žanra un virziena poētiskie darbi atbilstoši konkursa tematam „ESI KOMANDĀ!”. Viena darba kopējais apjoms līdz 90 rindiņām.

Fotogrāfija – katrs dalībnieks var sniegt ne vairāk par 5 darbiem. Kolāžas un datorkompozīcijas netiek pieņemtas. Darbiem jāatbilst konkursa tematam, jābūt .JPG formātā un nedrīkst pārsniegt 3Mb. Katrai fotogrāfijai jādod nosaukums.

Vizuālā māksla – jebkādas izpildes tehnikas darbs A3 formātā. Var iesniegt ne vairāk par 3 darbiem, un katram iesniegtam darbam jādod nosaukums.

Plakāts - māksliniecisks A3 formāta attēls, kas var būt zīmēts vai veidots kolāžā, ar īsu lozungu vai moto atbilstoši tematam „ESI KOMANDĀ!”. Var iesniegt ne vairāk par 3 darbiem.

Videoklips – videoklips līdz 5 minūtēm, slaidu šovs netiek pieņemts.

 

Sūtiet savus radošos darbus uz e-pastu daugavpilskonkurss@inbox.lv, vizuālās mākslas darbus un CD (DVD) var iesniegt personiski Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentā (Saules ielā 5a, Daugavpils).

 

Visi radošie darbi tiek pieņemti līdz 2012. gada 28. novembrim plkst. 15:00.

 

Iesniedzot savu darbu, obligāti JĀNORĀDA dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, mācību iestāde, e-pasts un kontakttālrunis.

 

Uzvarētāji tiks apbalvoti ar vērtīgām dāvanām un diplomiem. Visi dalībnieki tiks aicināti uz izstādi un apbalvošanas pasākumu ar kafijas pauzi.

 

Konkursu organizē Daugavpils pilsētas Domes Jaunatnes departaments.

Piesaistītie faili: