Plakats_original

Šī gada septembrī ir startējis fotokonkurss Daugavpils pilsētas jauniešiem ar nosaukumu „Palīdzi māmiņai pilsētā!”. Konkursu organizē Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments sadarbībā ar vecāku pieredzes apmaiņas klubu - biedrību "Laimīgi bērni un vecāki".

Konkursa mērķis- pievērst sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību problēmām, ar kurām bieži saskaras māmiņas ar bērniem ne tikai dzīves apstākļu dēļ, bet arī cilvēku vienaldzības, cieņas un atsaucības trūkuma dēļ, un rosināt tās risināt, veidojot draudzīgu un atsaucīgu vidi caur jauniešu radošiem meklējumiem un pašizteiksmi.

Konkursa noteikumi

Katram dalībniekam savās fotogrāfijās jāatspoguļo mātes ar mazu bērnu pilsētas dzīves reālitātes, attēlojot problēmas, saistītas ar reālajiem apstākļiem un cilvēku attieksmi pret māmiņām ar bērnu (bērniem).

No katra dalībnieka tiek pieņemti ne vairāk, kā5 darbi (pēc konkursanta izvēles). Darbiem jāatbilst konkursa tēmai, jābūt .JPG formātā un nepārsniedz 3Mb.

Mākslinieciskie darbi, kolāžas un datorkompozīcijas netiek pieņemtas. Tāpat konkursam netiek pieņemti sekojoši darbi: pārkāpoši autortiesības, saturoši politisku, reliģisku un citu propagandu; starpnacionālas naida aicinājumi.

Fotokonkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Fotogrāfijas tiek pieņemtas līdz 2011.gada 19. novembrim. Visus konkursa darbus vērtēs Tautas fotostudija „Ezerzeme-F” (Daugavpils, Smilšu iela 92, Latvija)

Iesniedzot savu darbu, obligāti JĀNORĀDA dalībniekavārds, uzvārds, vecums, e-pasts un kontakttālrunis.

Darbus sūtīt uz e-pastu fotokonkursam@inbox.lv, vai iesniegt personiski Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentā (Kr.Valdemāra 1, 3.kab.).

Visu dalībnieku un uzvarētāju apbalvošana notiks 2011.gada 22.novembrī plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas domes Konferenču zālē.

Konkursu atbalsta

- Čili Pica

- Orange Bouling

- Daugavpils Olimpiskais centrs