Nodarbin%c4%81t%c4%abba_2017_original

Daugavpils pilsētas domes Sporta un jaunatnes departamenta Jaunatnes nodaļa 2017. gada vasarā turpina jauniešu vasaras nodarbinātības programmas realizāciju. Divu mēnešu laikā tika nodarbināti 1068 jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem.

Jūnija mēnesī, Daugavpils pilsētas skolās tika nodarbināti 326 jaunieši, vecumā no 13 līdz 14 gadiem.  

Daugavpils iestādēs, jūnija mēnesī tika nodarbināti 384 jauniešu vecumā no 15 līdz 19 gadiem un jūlija mēnesī – 358 jaunieši. Šogad programmā ir iesaistīti 18 darba devēji, kuri nodrošina vasaras darbu jauniešiem no 15 līdz 19 gadiem. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad ir par sešām iestādēm vairāk, kuras piedāvā jauniešiem iegūt savu pirmo darba pieredzi. Darba devēji – Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde, Sociālais dienests, Daugavpils olimpiskais centrs, Latgales centrālā bibliotēka, Daugavpils satiksme, Sadzīves pakalpojumu kombināts, Daugavpils autobusu parks, Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums, Labiekārtošana-D, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Bērnunams-patversme "Priedīte", Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra, Daugavpils universitāte, Sporta un jaunatnes departamenta Jauniešu neformālās izglītības centrs, Krievu kultūras centrs, Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, Daugavpils siltumtīkli, Daugavpils reģionāla slimnīca.

Augusta mēnesī kopumā ir plānots nodarbināt vēl 316 jauniešus vecumā no 15 līdz 19 gadiem un 86 jauniešus no 13 līdz 14 gadiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes nodaļa

654 22309

Augustā turpinās jauniešu nodarbinātība