Daugavpils Domes Jaunatnes departaments īstenoja projektu “Līderi nāk” ar mērķi motivēt jauniešus aktīvai darbībai, iesaistīšanai sabiedriskajā dzīvē, audzinātu topošos līderus.

28. oktobrī Līderu skolas dalībnieki prezentēja savus projektus un saņēma Apliecības. Apliecinājumu par apmācību pabeigšanu jauniešiem pasniedza Daugavpils Domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova. Viņa uzsvēra, ka jaunieši ir mūsu nākotne. “Mums vajag gudru, aktīvu, labi izglītotu nākotni. Man ir gandarījums par to, ka jūs darbojāties šajā projektā, guvāt jaunas zināšanas un  jums ir vēlme pēc pārmaiņām. Mēs no savas puses varam solīt atbalstu jūsu turpmākajā darbībā, pašvaldība ir atvērta dialogam ar jums, gatava uzklausīt jūsu idejas un ierosinājumus. Mēs esam ļoti ieinteresēti, lai jaunatnei būtu interesanti savā pilsētā, lai jūs justos vajadzīgi un piederīgi Daugavpilij. Lai mums visiem veiksmīgs darbs savas pilsētas labā!”, uzsvēra Žanna Kulakova.

Kopumā projektā iesaistījās 18 jaunieši.  Lūk, daži iespaidi par projektu.

Dmitrijs Anisko, Daugavpils Saskaņas pamatskolas audzēknis:

„Vislietderīgākais man personīgi projektā „Līderi Nāk!” bija iepazīšanās un iespēja kontaktēties ar zinošiem un pieredzējušiem cilvēkiem savā darbības jomā, kas  atbildēja uz visiem jautājumiem un dalījās pieredzē. Tāpat es iepazinos ar tik pat aktīviem vienaudžiem, ar kuriem nākotnē var plānot dažādus pasākumus un aktivitātes.

No visiem mācību priekšmetiem, kas bija projektā, visvairāk man patika politoloģija un psiholoģija. Es ieguvu daudz svarīgas informācijas un uzzināju daudz jauna, ar ko pats nevarētu tikt skaidrībā. Mācības šajās zinātnēs bija ļoti aizraujošas.

Līdz šim nebiju domājis par augstskolu, kurā gribētu studēt, tāpēc nevaru atbildēt, kādā mērā dalība šajā dienas nometnē „Līderi Nāk!” varētu ietekmēt manu izvēli, tomēr interese šajās jomās, bez šaubām, ir!

Esmu uzzinājis daudz vairāk par Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamenta un Daugavpils jaunatnes organizāciju koordinācijas padomes darbību, un varu teikt droši, ka  aktīvs sabiedrisks darbs mani ļoti ieinteresēja, un es ar prieku piedalīšos līdzīgos projektos arī turpmāk!”

Intervijā Svetlana Kuroša par projektu „Līderi nāk!” stāstīja:

“Noritējušais projekts bija patiesi interesants līdera īpašību attīstībā un man personīgi ļoti svarīgs. Uzzināju daudz jauna par jaunatnes organizācijām un to aktivitātēm, jo, manuprāt, šīs informācijas jauniešiem trūkst. No pasniegtajiem priekšmetiem visvairāk man patika psiholoģija, bet visaizraujošākā diena man likās otrdiena, kad bija iespēja mācīties teātra mākslu – smēlu visu, ko stāstīja pasniedzēja, un sapratu, cik būtiska mums kā jaunajiem līderiem bija šī lekcija!

Dalība šajā projektā man lika saprast, cik daudz svarīga nemāca skolā un ko bija iespēja apgūt šajās piecās projekta  dienās.

Jau sen esmu nolēmusi pēc skolas studēt Starptautiskās attiecības, kur ļoti svarīgi būs sevis pasniegšana, un šis projekts deva man ticību sev un saviem spēkiem!

Liels paldies Jaunatnes departamentam par iespēju piedalīties šāda veida pasākumā, un ceru, ka tas nav pēdējais projekts mūsu pilsētas jaunajiem līderiem! “

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

Sīkāka informācija par projektu Domes Jaunatnes departamentā, tālr. 65404363