Volunteering_bilde_original


Lai rosinātu jauniešu interesi un informētību par brīvprātīgo darbu, tā ieguvumiem un sniegtajām iespējām, tiek uzsākta foto akcija „Volunteering”. Jaunieši ir aicināti ievietot fotogrāfijas interneta vietnē www.draugiem.lv/brivpratigodarbs un balsot par interesantākajām bildēm, paši nosakot akcijas uzvarētājus. Uzvarētāji iegūs biļetes uz grupas „Muse” koncertu Rīgā.
 

Foto akcija „Volunteering” sākas 12. jūlijā un tā noslēgsies Starptautiskajā jaunatnes dienā 12. augustā. Foto akcijas laikā jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir aicināti ievietot fotogrāfijas interneta vietnē www.draugiem.lv/brivpratigodarbs, kur atrodams arī foto akcijas nolikums. Fotogrāfiju centrālais elements ir gaisā pacelta roka - starptautiski pieņemts brīvprātīgo darba simbols, kas atspoguļo gatavību brīvprātīgi veikt kādu uzdevumu sabiedrības labā. Uzvarētājus varēs noteikt ikviens interesents zem fotogrāfijas nospiežot „Man patīk”. To piecu fotogrāfiju iesūtītāji, kuru darbi saņems visvairāk balsu, balvā iegūs 2 biļetes uz grupas „Muse” koncertu, kas norisināsies šī gada 13.decembrī arēnā „Rīga”.
 

Foto akciju organizē LR Izglītības un zinātnes ministrija informatīvās kampaņas jauniešiem par brīvprātīgo darba ieguvumiem un iespējām ietvaros. Līdz šī gada beigām tiks organizēti dažādi pasākumi un aktivitātes, lai popularizētu brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, kā arī informētu par ieguvumiem, iespējām un pieredzi, ko var iegūt veicot brīvprātīgā darbu. Plānotas vizītes skolās, kuru laikā jaunieši veiks brīvprātīgo darbu kopā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, konkurss, lai izceltu brīvprātīgā darba veicējus un atbalstītājus, tiks sagatavoti informatīvi un metodoloģiski materiāli darbam ar jauniešiem. Kampaņa noslēgsies ar svētku pasākumu Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5.decembrī.
 

Ikviens interesents interneta vietnē www.draugiem.lv/brivpratigodarbs var sekot līdzi kampaņas, tai skaitā, foto akcijas norisei, kā arī iegūt informāciju par brīvprātīgo darbu, brīvprātīgo darba veiksmes stāstiem, jaunumiem, ieteikumiem un iespējām pašiem iesaistīties brīvprātīgo darbā. Aicinām brīvprātīgos ievietot arī savus veiksmes stāstus šīs lapas sadaļā „Brīvprātīgo stāsti”.
 

Informācijai


Starptautiskā jaunatnes diena kopš 1999.gada pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas tiek atzīmēta 12.augustā izceļot jaunatnes nozīmi pasaules nākotnes veidošanā. Šogad Starptautiskā jaunatnes diena tiks atzīmēta četrpadsmito reizi.


2009. gada 27. aprīlī Eiropas Komisija pieņēma Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģiju „Ieguldīt jaunatnē, iesaistīt jauniešus” turpmākajiem desmit gadiem, definējot 8 prioritārās darbības jomas: izglītība un apmācības, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, veselība un labklājība, līdzdalība, sociālā iekļaušana, jaunatne un pasaule, radošums un kultūra, brīvprātīgo darbs, kuras jāņem vērā īstenojot jaunatnes politiku.


Brīvprātīgo darbs (volunteering) sniedz iespēju ikvienam jaunietim apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iegūt pirmo darba pieredzi, piedalīties lēmumu pieņemšanā skolas, pašvaldības, valsts, Eiropas un pasaules līmenī, palīdzēt līdzcilvēkiem, būt radošam un iepazīt pasauli un citas kultūras.
 

Diāna Sīmansone
Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes politikas jomā Tālr.: 67047953, diana.simansone@izm.gov.lv
 

Informācijai par foto akciju: Gunta Misāne, 29115356, 67213003, gunta@comperio.lv