Dscf9459_original

Mērķis: veicinātskolu jauniešupersonisko un sociālo atbildību, paaugstinot informētības līmeni parveselīgas uzvedības nozīmicilvēkapersonības attīstībaiun sabiedrībai kopumā.
 

Uzdevumi:
•Paaugstinātjauniešuzināšanas pargalvenajiem veselību ietekmējošiem faktoriem un attīstīt veselības saglabāšanas prasmes.•Paaugstināt informētību par likumdošanas aktiem, administratīvajām normām un noteikumiem pilsētā attiecībā uzveselību.•Veicināt motivāciju saglabāt labu veselību un pieņemt pozitīvuslēmumus.

Organizatori:
•Daugavpils Izglītības pārvaldes Bērnu un jauniešu centra„Jaunība”klubs „Fortūna”•Daugavpils Universitātes Veselības Veicināšanas Centrs unJauniešu klubs “PAR TO”•Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils nodaļas Jauniešu grupa

Dalībnieki: Daugavpils skolu10.-11.klašu komandas6skolēnu sastāvā.


Konkursa norise:
-       Pulcēšanās un atklāšana2012.gada02.maijā plkst.15.00 Daugavpils Universitātesfoajē Parādes ielā 1.Komandu uzstāšanās un maršruta lapas saņemšana.
-       Skolu komandu „maratons” paDU un apkārtni, izpildot dažādus izziņas, radošus unkustību uzdevumus.Ieteicams ģērbties sportiskā formā.
-       Noslēgumsplkst. 17.30Daugavpils Universitātes korpusā Parādes ielā 1, 115.auditorijā:atskaites parmaratonāizpildītajiem uzdevumiem, apbalvošanaunpārsteigumi.


Pasākums veltīts  Pasaules Veselības dienai.