Izmlogo(1)_original

 

Aicinām visus aktīvos Latvijas jauniešus diskutēt kopā ar lēmumu pieņēmējiem un izstrādāt ieteikumus saistībā ar jauniešu pilsonisko līdzdalību un etnisko iekļaušanu, kurus turpmākā darbā izmantos Izglītības un zinātnes ministrija un Eiropas Savienības institūcijas, lai veicinātu Jaunatnes politikas lomas attīstību.

 

Diskusijas ir viens no būtiskākajiem posmiem Eiropas Savienības Strukturētā Dialoga ietvaros. Līdz šim ES Kipras prezidentūras laikā anketas veidā tikuši apkopoti viedokļi par jauniešu pilsonisko līdzdalību un izglītību, un šie viedokļi tagad tiks prezentēti, attīstīti un papildināti reģionālajās diskusijās (plkst.11:00 – 16:00):

16.jūlijā Tukumā

17.jūlijā Liepājā

18.jūlijā Valmierā

19.jūlijā Rīgā

23.jūlijā Daugavpilī

 

Diskusijās tiks izstrādātas rekomendācijas par jauniešu pilsonisko līdzdalību, etnisko iekļaušanu, diskrimināciju un pilsonisko izglītību kā formālajā tā neformālajā izglītībā. Rekomendācijas tiks izstrādātas Eiropas Savienībai, kā arī Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām. Vēlāk šīs rekomendācijas tiks apkopotas un vēlreiz pārrunātas nacionāla mēroga jauniešu konferencē Rīgā, uz kuru tiks aicināti visi reģionālo diskusiju dalībnieki.

 

Strukturētais dialogs ir instruments, ar kura palīdzību jauniešu viedoklis tiek uzklausīts un aizstāvēts Latvijā un citur Eiropas Savienībā. Vairāk par līdzšinējo procesu vari lasīt Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā: http://izm.izm.gov.lv/nozares-politika/jaunatne/lidzdaliba/7680.html

 

Ceļa izdevumi uz diskusijām tiks apmaksāti. Iesaistīties Strukturētā dialoga procesos ir ikviena aktīva Latvijas jaunieša pienākums!

 

Piesakies diskusijām līdz 13.jūlijām šeit: www.visidati.lv/aptauja/704584195/

 

Aizpildīt anketu par Kipras prezidentūras laika jautājumiem joprojām var šeit: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEsydk9GUDcyRFEtTk41YnFlRE03VGc6MQ

 

 

Diskusijas un projektu ''Strukturētā dialoga īstenošana Eiropas Savienības Dānijas un Kipras prezidentūras laikā'' organizē Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību un ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

 

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar projekta koordinatori Randu Medni: Randa.medne@gmail.com, mob.: 29617871