Eyp_logo_470_original


No 4. līdz 9. jūlijam notiek Eiropas Jauniešu parlamenta 10. Latvijas Nacionālā konference, kas pulcē vairāk kā 120 dalībniekus no Latvijas reģioniem un dažādām Eiropas valstīm. Jaunieši, sadalīti komitejās, diskutē par Latvijas un Eiropas sabiedrībai aktuālām problēmām, īpašu uzmanību pievēršot pašu jauniešu iespējamai līdzdalībai to risināšanā. Diskusiju rezultāts komitejās būs gatavas rezolūcijas, kuras 8. jūlijā tiks aizsāvētas Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad norisināsies Rīgas Domē. 

Šī Nacionālā konference ir jubilejas pasākums, tās tēma ir Raiņa idioma "Pastavēs, kas pārvērtīsies", uzsverot nepieciešamību nemitīgi attīstīties. Konferences delegāti tika izvēlēti trīs lielās reģionālajās sesijās (Kurzemes-Zemgales, Latgales-Vidzemes, Rīgas) un jau reizi šie jaunieši ir pierādījuši savas spējas aktīvi strādāt komandā un kritiski vērtēt apkārt notiekošo. Pēc šīs konferences tiks izvēlēti Latvijas delegāti, kas vēlāk dosies uz starptautiskajām sesijām citās Eiropas valstīs. Delegātu izvēle starptautiskajām sesijām ir uzticēta žūrijas komisijai, kas sastāv no pieredzējušiem Eiropas Jauniešu parlamenta aktīvistiem.

2014. gadā Latvijā norisināsies Pavasara Starptautiskā sesija, kuras organizatori jau ir sākuši darbu. Šobrīd viņi aktīvi piedalās Nacionālajā sesijā un seko līdzi katram tās organizēšanas posmam, gūstot pieredzi, kas būs nepieciešama turpmākos divus gadus sagatavojoties Eiropas jauniešu uzņemšanai Rīgā.


Informācija pēc http://www.jaunatneslietas.lv