Jspalogo_original


Kā labāk sagatavoties gaidāmajai apmaiņai (Latvijā vai citās valstīs)?

Kā uzlabot sava jauniešu apmaiņas projekta kvalitāti?

Atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem varēsi saņemt apmācībās, kas tiek rīkotas projektu koordinatoriem un pārstāvjiem no organizācijām, kuru projekti apstiprināti 2012. gada 1.februāra un 1.maija iesnieguma termiņos, kā arī tiem, kuri kā dalībnieki piedalīsies apmaiņas projektā ārvalstīs. Apmācības apstiprināto jauniešu apmaiņas projektu īstenotājiem notiks no 2012.gada 10. līdz 12.augustam viesu namā „Melturi”, Amatas novadā. Pieteikšanās termiņš līdz 23.jūlijam!

Šī apmācība izstrādāta ar mērķi palīdzēt organizācijām labāk sagatavoties gaidāmajai apmaiņai, uzlabot sava jauniešu apmaiņas projekta kvalitāti, padziļināt izpratni par neformālās izglītības principiem un mācīšanās procesu jauniešu apmaiņas laikā, kā arī vienkārši iegūt jaunus draugus no dažādām organizācijām visā Latvijā, dalīties pieredzē un gūt iedvesmu savam gaidāmajam apmaiņas projektam.

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, līdz 2012.gada 23.jūlijam jāaizpilda pieteikuma anketa saitē http://ej.uz/10-12-AUG-2012, kā arī jānosūta (uz e-pastu martins.abolins@jaunatne.gov.lv) sava apmaiņas projekta pasākuma programmas aktuālā versija (norādot uz tā savas organizācijas un projekta nosaukumu, kā arī projekta numuru) un īss projekta apraksts.

Dalībai apmācībās tiek aicināti pieteikties:
- 2 pārstāvji no organizācijas (t.sk., neformāla jauniešu grupa  vai skola) – tiem jauniešu apmaiņas projektiem, kas tika iesniegti v/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Vienam pārstāvim ir jābūt Latvijas grupas projekta līderim vai Latvijas grupas dalībniekam, kurš ir cieši iesaistīts visos projekta posmos, zinošs par projektu un ar motivāciju uzlabot projektu, kā arī to kvalitatīvi īstenot. Ja līderis netiek uz apmācībām, organizāciju var pārstāvēt arī 2 jaunieši, kas ir cieši iesaistīti visos projekta posmos.

- 1 pārstāvis no organizācijas (t.sk., neformāla jauniešu grupa  vai skola) – tiem jauniešu apmaiņas projektiem, kas tika iesniegti kādas citas valsts Nacionālajā aģentūrā.
Apmācības ir bez maksas! Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi līdz apmācību norises vietai (viesu nams „Melturi”) jāsedz dalībniekiem pašiem. Dalībniekiem apmācībās jāpiedalās visu apmācību laiku.Kontaktinformācija:
Mārtiņš Āboliņš
ES programmu daļas projektu koordinators
V/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358062 
Fakss: +371 67358060 
martins.abolins@jaunatne.gov.lv 
www.jaunatne.gov.lv