Demokratijas_web-small_original


Demokrātijai nav jābūt garlaicīgai un abstraktai! Tā neslēpjas tikai Briselē, demokrātiskās valsts institūcijās un politologu diskusijās. Tā var būt it visur. Ja vien paši to vēlamies saskatīt, veidot un aktīvi iesaistāmies! Programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros ir iespēja veidot Jauniešu demokrātijas projektus, tomēr šo iespēju izmantojuši tikai nedaudzi. Tu vari mainīt situāciju, piedaloties apmācībās "Jauniešu demokrātijas projektu inkubators", kurās Tev būs iespēja ne tikai vairāk uzzināt par Jauniešu demokrātijas projektiem un kā demokrātiju padarīt tuvāku jauniešiem, bet arī sadarbībā ar partneriem izstrādāt jauniešu demokrātijas projektus, ko vēlāk kopā īstenot. Nelaid garām šo iespēju! Pieteikšanās līdz 23.jūlijam!

Apmācības paredzētas trīs posmos – 2 apmācību posmi un starpposms ar praktisku uzdevumu.

1. posms (23.-26. augusts): Apmācības, kurās būs iespēja uzzināt vairāk par jauniešu demokrātijas projektiem, to būtību un ideju, kā arī demokrātiju un aktīvu līdzdalību. Dalībniekiem būs iespēja apspriest pirmās idejas par to, kādas ar jauniešu demokrātiju un līdzdalību saistītas aktivitātes viņi vēlētos realizēt.

2. posms (septembris-oktobris-novembris): Vietēja līmeņa aktivitāšu plānošana un īstenošana sadarbībā ar vietējiem partneriem (kas iegūti 1. apmācību posmā un ne tikai) un starptautiskiem partneriem (ar kuriem sadarbība jau izveidojusies vai kas tiks meklēti apmācību starpposmā).
Mērķis aktivitātēm: veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību, partnerību stiprināšanu un iesaistīšanos demokrātijas veidošanā.
Aktivitāšu īstenošanai valsts aģentūra „JSPA” piešķir mikro-finansējumu. Svarīgi, lai šīs aktivitātes palīdz tālāk attīstīt reālu jauniešu demokrātijas projektu idejas sadarbībā ar iesaistītajiem partneriem gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

3. posms (22.-25. novembris): 2. posmā gūtās pieredzes izvērtēšana – veiksmes stāsti un izaicinājumi kā mācīšanās iespēja. Darbs pie konkrētu jauniešu demokrātijas projektu izstrādes radošā un atbalstošā gaisotnē, vēršot uzmanību projekta formālajiem un kvalitātes kritērijiem.

Dalībnieku profils:
- Motivēti jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieki, ārpusklases darba organizatori skolās, jauniešu organizāciju pārstāvji un aktīvi jaunieši, kas vēlas uzņemties iniciatīvu un veidot vietēja mēroga aktivitātes un jauniešu demokrātijas projektus programmas „Jaunate darbībā” ietvaros. Ideālā gadījumā – pāris: gan jauniešu pārstāvis, gan „lēmumpieņēmējs” (institūciju/pašvaldības pārstāvis).

- Dalībniekiem jāspēj piedalīties visos 3 apmācību posmos.
- Ir vēlama iepriekšēja pieredze neformālajā izglītībā, programmā „Jaunatne darbībā” un/vai projektu vadībā.
- „Idejas aizmetnis” vietējā mēroga pasākumiem vai jauniešu demokrātijas projektiem piesakoties apmācībām, tiks uzskatīta par priekšrocību.

To, kas ir jauniešu demokrātijas projekti, variet uzzināt JSPA mājaslapā www.jaunatne.gov.lv > Programma Jaunatne darbībā > Jauniešu demokrātijas projekti.
NB! Vēršam uzmanību, ka Jauniešu demokrātijas projektos programma „Jaunatne darbībā” sedz maksimums 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Tas nozīmē, ka iesniedzējam (kopā ar partneriem) ir jānodrošina vismaz 25% projekta līdzfinansējums.

Apmācībām nepieciešams līdzfinansējums un, lai neņemtu no Jums dalības maksu par apmācībām, kā Jūs līdzfinansējums tiks uzskatīts Jūsu transporta izdevumi no Jūsu dzīvesvietas līdz apmācību norises vietām.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu (http://ej.uz/democratos) līdz 2011.gada 23.jūlijam.

Ja Jums rodas jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, zvaniet vai rakstiet


Agnese Lorence,
Jauniešu demokrātijas projektu koordinatore
agnese.lorence@jaunatne.gov.lv
Tālr. 67358064
www.jaunatne.gov.lv