_4c3d756a67d275.73414047_original

Arī šogad Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina jauniešus ar vidusskolas vai pamatskolas izglītību izmantot iespēju un gada vai pusotra laikā bez maksas iegūt profesiju kādā no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

2012./2013. mācībugadā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu 36 profesionālās izglītības iestādes jauniešiem piedāvā izmācīties par tautsaimniecībā pieprasītiem speciālistiem 94 programmās 54 dažādās profesijās. Mācībām var pieteikties jaunieši, kuri līdz 25 gadu vecumam nav ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, šobrīd nesaņem bezdarbnieka pabalstu un nepiedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansētās mācībās vai nodarbinātības aktivitātēs.Lielākajā daļā programmu var iestāties, ja iegūta vismaz vidējā izglītība, taču starp tāmir arī atsevišķas (10) viengadīgas programmas, kurās var iestāties jaunieši, kas ieguvuši pamatizglītību un sasnieguši vismaz 17 gadu vecumu. Vidusskolas izglītību ieguvušajiem lielākā puse no piedāvājuma ir pusotrgadīgās programmas, kuru ietvaros iespējams iegūt 3. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesiju. Viengadīgo programmu ietvaros iespējams iegūt vienkāršākas  - 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas.

Astoņas skolas piedāvā iegūt pavāra profesiju, četras skolas sagatavos dažādus metinātājus, taču lielākoties konkrēto profesiju piedāvā apgūt tikai vienā skolā. Starp šīm profesijām ir virkne tādu, kuras iespējams Latvijā apgūt dažās skolās vai tikai vienā: kuģa pavārs, namu apsaimniekošanas meistars, veterinārārsta asistents, lokomatīvju saimniecības tehniķis, jumiķis, kokkopis (arborists), meža mašīnu operators, analītiskās ķīmijas tehniķis, ķīmisko procesu tehniķis, zobārsta asistents, viesu uzņemšanas dienesta speciālists u.c..

Mācību laikā jauniešiem maksā stipendiju. Pirmajā gadā tās apmērs ir 20 lati, bet tiem, kuri mācās pusotrgadīgajās programmās, otrajā gadā ir iespēja saņem katru mēnesi līdz 50 latiem (atkarībā no sekmēm). Audzēkņi tiek nodrošdināti ar iespēju dzīvot skolas dienesta viesnīcā.  Mācības satur teoriju, praktiskos uzdevumus, laboratorijas darbus un praksi. Mācībasnotiek darba dienās un parasti astoņas mācību stundas dienā. Mācību ietvaros paredzēta 70 dienu jeb 560 stundu prakse. Par iestāšanās termiņiem programmās iespējams uzzināt šajā saitē: http://www.niid.lv/node/693 vai sazinoties ar profesionālajām skolām personīgi.

ESF projektu īsteno jau trešo gadu. 2011. gadā kvalifikāciju ir ieguvuši 387 viengadīgo programmu absolventi (2. kvalifikācijas līmenis)  un 295 pusotra gadīgo programmu absolventi (3. kvalifikācijas līmenis). Mācības finansē no ESF projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai" (aktivitātes 1.2.1.1.3. otrā kārta) līdzekļiem, kuru VIAA īsteno kopā ar sadarbības partneriem - profesionālās izglītības iestādēm un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Projektā ir divi virzieni: pirmais paredz īstenot profesionālās izglītības programmas jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, bet otrs - pilnveidot Latvijas ieslodzījuma vietās īstenotās profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas. Vairāk informācijas par projektu šeit...


Informācija pēc http://www.niid.lv