Jaunieši no visas pasaules tiek aicināti iesniegt savas radošās idejas par tematu: „Radām nākotni, kādu mēs vēlamies”. Esejas var iesniegt jebkurš jaunietis vecumā līdz 25 gadiem. Esejām jābūt oriģinālām un nepublicētām, līdz 800 vārdiem, drukātām vai iespiestām angļu, franču, spāņu vai vācu valodā, vai līdz 1600 rakstu zīmēm japāņu valodā. Pirmo vietu ieguvēji saņems naudas balvu un ceļojumu uz Japānu.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2012. gada 30. jūnijam.


Detalizēta informācija ir pieejama: http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1201.html


Informācija pēc http://www.jaunatne.gov.lv