Atbalsts_nvo_original

Lai atbalstītu Sabiedrisko organizāciju ilgtspējīgu, uz attīstību orientētu aktivitātīšu realizēšanu Daugavpils pilsētā sociālo problēmu risināšanā, veselības, mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā,  tiek izsludināts Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkurss.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit:

NOTEIKUMI

Pieteikuma veidlapa līdzfinansējumam konkursa kārtībā

Atskaite par piešķirto līdzfinansējumu konkursa kārtībā 2016.gadam

Sabiedriskajai organizācijai līdz š.g. 1.martam pieteikuma dokumentu oriģinālus jāiesniedz parakstītus papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”. Pieteikumi iesniedzami arī ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv.

Papildus informācija:

Ingūna Novicka

tālr.: 654 04380,

e-pastsinguna.novicka@daugavpils.lv

Kr.Valdemāra ielā 1, 2.stāvs, 201.kab.

www.daugavpils.lv

www.facebook.com/daugavpilsdome