Atbalsts_nvo_original

Daugavpils pašvaldība ne pirmo gadu piešķir līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Ir liels gandarījums, ka Daugavpilī ir daudz aktīvu sabiedrisko organizāciju, kuras sadarbojoties ar pašvaldību vēlas sevi apliecināt, realizēt interesantus projektus, tādējādi uzlabojot Daugavpils iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību. Tapuši jauni Domes noteikumi, kurus Domes komitejās sāka skatīt deputāti.

Jauno noteikumu mērķis ir uzlabot pašvaldības sadarbību ar dažādam sabiedriskajām organizācijām veselības, interešu izglītības, jaunatnes, kultūras, mākslas jomās, sociālo problēmu risināšanā.

Jaunie noteikumi paplašina sabiedrisko organizāciju iespējas realizēt savus plānus. Noteikumi paredz trīs līdzfinansējuma veidus.  Jau iepriekš praktizēto pieteikumu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai projektu un pasākumu īstenošanai Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, ko plānots izsludināt 1 reizi gadā līdz 1.martam. Jauninājums ir līdzfinansējums aktivitātes braucienam, kas paredz Daugavpils pilsētas popularizēšanu ārpus pašvaldības teritorijas. Summa, ko pašvaldība piedāvā apgūt vienai sabiedriskajai organizācijai šīm abām aktivitātēm ir 1500 eiro.

Lai veicinātu sabiedrisko organizāciju darbības ilgtspējību,  attīstību, kā arī stimulētu sabiedriskās organizācijas rakstīt projektu pieteikumus iesniegšanai dažādos fondos, tad Daugavpils Dome ir gatava  būt par partneri projektā ar līdzfinansējumu līdz 3 tūkst. eiro, bet ne vairāk kā 15% no kopējām projekta izmaksām.

Braucienus un lielākus projektus, kur paredzēts līdzfinansējums organizācijas var iesniegt visa gada laikā.

Jauninājums ir arī tas, ka sabiedrisko organizāciju projektu pieteikumus līdzfinansējumam deputāti vērtēs ne tikai komitejās, bet arī Domes sēdēs.

Jaunos noteikumu deputāti Daugavpils Domes komitejās atbalstīja. Galīgo lēmumu pieņems Domes sēdē.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.