Ja esi kādreiz darbojies jauniešu grupā vai jaunatnes organizācijā, izsaki savu viedokli aptaujā! Eiropas Jaunatnes forums ir izveidojis aptauju, lai analizētu neformālās izglītības ietekmi uz jauniešu nodarbinātību. Šī aptauja palīdzēs forumam veidot turpmāko politikas attīstību. Aptauju var aizpildīt līdz 10.jūnijam.

Ikvienam, kas piedalīsies aptaujā, būs iespēja izteikt savu viedokli par to, kā jauniešu organizācijas aktivitātēs iespējams iegūt izglītību, kas nepieciešamas darba tirgum, kā arī noskaidrot neformālās izglītības pievienoto vērtību jauniešu organizācijās.

Aptaujā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 15- 35 gadiem: gan tādi, kuri piedalās vai ir piedalījušies jauniešu grupu, jaunatnes organizāciju aktivitātēs; gan tādi, kuri kādriez ir vēlējušies iesaistīties, bet kādu iemeslu dēļ to nav varējuši izdarīt. Eiropas Jaunatnes forums aptaujas rezultātus nodos izglītības politikas veidotājiem.

Jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī ikviens, kas reiz darbojies jauniešu organizācijās, anketu var aizpildīt šeit:http://www.ghkint.com/surveys/EuropeanYouthForum/YoungPeople/

Jauniešu organizācijas to var aizpildīt šeit: http://www.ghkint.com/surveys/EuropeanYouthForum/Organisations/ 


Informācija pēc http://www.jaunatne.gov.lv