Untitled_original

 Daugavpils pilsētas Jauniešu neformālajā izglītības centrā 2015. gada 29.oktobrī notika radoša darbnīca „Jauniešu līdzdalība lēmumu pieņemšanā”. Pasākumā piedalījās jaunieši un jaunatnes lietu speciālisti no Daugavpils, Preiļiem un Višķiem. Darbnīca notika projekta Jauniešu līdzdalības skola „Solis tuvāk” ietvaros ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas atbalstu.

Darbnīcas laikā dalībnieki iepazinās, kā arī prezentēja darbu ar jauniešiem savā pašvaldībā. Katra grupa arī sagatavoja prezentāciju par jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā.  Pieredzes apmaiņa bija ļoti noderīga, jo palīdzēja dalībniekiem labāk iepazīt vienam otru, salīdzināt kā notiek darbs ar jauniešiem katrā pašvaldībā, kādas ir stiprās puses un grūtības.

Višķos dzīvo aptuveni 250 jaunieši. Kādreiz viņi uzdrošinājās atnākt uz pagasta pārvaldi ar savām idejām un priekšlikumiem, un saņēma atbalstu. Višķu pagasta jaunatnes lietu speciālists Jānis Briška pastāstīja, ka Višķu jaunieši aktīvi darbojas un organizē pasākumus, arī veiksmīgi darbojas Višķu jauniešu biedrība. Jauniešiem tika piešķirtas telpas, kur tuvākajā laikā tiks pabeigts remonts.

Ka pastāstīja Preiļu jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne, Preiļos dzīvo aptuveni 1600 jaunieši. Pilsētā veiksmīgi darbojas Preiļu novada Jauniešu centrs „Četri”. Centrs atbalsta un veicina jauniešu iniciatīvas. Septembrī Jauniešu centram „Četri” kopīgi ar jauniešu biedrību „PAKAC” tika piešķirtas jaunas telpas. Jaunās telpas jaunieši iekārtoja pēc savas gaumes. Centram ir mūzikas zāle ar skatuvi, kur notiek muzikāli vakari, jauniešu grupu uzstāšanās. Centrā notiek dažādi pasākumi. Preiļu jaunieši īpaši lepojas ar tādiem pasākumiem, kā, piemēram, ”Kafija ar politiķiem”, „Tēja ar uzņēmējiem”, „50 jautājumi”, kuri veicina jauniešu līdzdalību un aktivitāti.

Savukārt Daugavpilī dzīvo apmēram 11 000 jaunieši vecumā no līdz 25 gadiem. Ar jauniešiem strādā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments. Ka pastāstīja Daugavpils pilsētas jaunatnes lietu speciālists Artjoms Pučinskis tiek organizēti pasākumi, piemēram festivāli „Artišoks”, „Urbanstyle”. Aktīvi attīstās brīvprātīgo kustība, notiek sadarbība ar jauniešu NVO, brīvprātīgo projektu un pasākumu organizēšana. Regulāri notiek Jauniešu problēmu forumi. Pilsētā darbojas arī Daugavpils pilsētas Jauniešu neformālais izglītības centrs, kur strādā 30 jauniešu biedrības.

Runājot par jauniešu līdzdalības veicināšanu Latgalē, radošās darbnīcas dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka ļoti svarīgi ir tas, ka ar jauniešiem strādātu kompetenti darbinieki, ar zināšanām un pieredzi. Ir nepieciešams organizēt apmācības gan jaunatnes lietu speciālistiem, gan NVO līderiem. Pašvaldībai jāpiešķir līdzekļi jauniešu aktivitāšu organizēšanai, kā arī jādot iespēja pieredzes apmaiņai un kopīgu pasākumu organizēšanai ar citām pašvaldībām, tāpēc ļoti būtisks jautājums ir transporta izdevumi. Jauniešiem ir nepieciešama droša vide, ērtas un pielāgotas jauniešu vajadzībām telpas, mūsdienīgi tehniski aprīkotas un omulīgas. Jāveicina sadarbība ar nevalstiskām organizācijām, gan atbalstot viņu aktivitātes, gan organizējot kopīgus pasākumus.  Lai veicinātu jauniešu līdzdalību, jāsakārto brīvprātīgā darba sistēma. Par labas prakses piemēriem tika nosaukti tādi pasākumi, kā, piemēram, deputātu un jauniešu neformālās tikšanās „Kafija ar politiķiem”, „Tēja ar uzņēmējiem”, neformālās tikšanās „50 Jautājumi”, ka arī jauniešu problēmu forumi.

Galvenais, lai pasākumi būtu radoši un interesanti jauniešiem, un dotu viņiem iespēju izpausties. Runāt par idejām un priekšlikumiem var ļoti ilgi, un radošas laboratorijas ietvaros pietrūka laika, lai visu apspriestu.

Iepriecināja tas fakts, ka tā bija tikai pirmā tikšanās un jauniešiem vēl būs iespēja tikties, labāk iepazīties, jo vēl tiks plānotas radošas darbnīcas Višķos un Preiļos, kur jaunieši vēl pārrunās dažādas aktuālas tēmas un veicinās jauniešu sadarbības tīkla izveidi savu pašvaldību starpā.