Konkurss norisinās saistībā ar Vispasaules Bēgļu dienas atzīmēšanu.

Ar 2000. gada rezolūciju Nr. 55/76  ANO ģenerālā asambleja pasludināja 20. jūniju par Vispasaules Bēgļu dienu. 2006. gadā savā ziņojumā, kurš bija veltīts bēgļu tēmai, ANO ģenerālsekretārs paziņoja, ka bēgļu skaits pasaulē ir sasniedzis savu augstāko punktu kopš 1980. gada. Imigrācijas procesi ir kļuvuši par neatņemamu daudzu pasaules iedzīvotāju dzīves sastāvdaļu. Šobrīd pasaulē ir 214 miljoni imigrantu. Latvija, kā arī daudzas citas attīstītas un demokrātiskas valstis, pieņem bēgļus un imigrantus. Pēc PMLP  datiem  uz 2012. gadu šobrīd Latvijā uzturas 101 bēglis. NVO Patvērums “Drošā māja” kopš 2008. gada palīdz bēgļiem un imigrantiem, kuri atrodas Latvijas teritorijā. Biedrības mērķis ir palīdzēt šiem cilvēkiem no trešajām pasaules valstīm integrēties Latvijas sabiedrībā un rīkot pasākumus, kas veicina starpvalstu dialogu un paaugstina savstarpējo toleranci starp dažādiem sabiedrības slāņiem.

Konkursa uzdevums – akcentēt potenciālā skatītāja uzmanību uz jautājumiem, kas saistīti ar imigrācijas cēloņiem un sekām, bēgļu problēmām un viņu likteņiem;  akcentēt imigrācijas pozitīvos un negatīvos aspektus; ar saviem darbiem veicināt integrāciju un toleranci starp dažādu kultūru pārstāvjiem sabiedrībā.

 

Labāko darbu autoriem balvās dāvanu karte no FotoAkadēmijas un naudas balvas no NVO Patvērums „Drošā māja” (150 LVL; 100 LVL un 50 LVL apmērā).

 

Lai piedalītos konkursā, nepieciešams:
- līdz 2012. gada 1. jūnijam iesniegt darbus elektroniski atsūtot tos uz e-pastu foto@fotoakademija.lv
- katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 fotogrāfijas
- jābūt gataviem nodot darbu elektroniskās versijasNVO Patvērums “Drošā māja”rīcībā nekomerciāliem mērķiem un atļaut darbus publicēt, norādot darba autoru.
Konkursa  rezultāti būs zināmi 2012. gada 15. junijā un tiks publicēti FotoAkadēmijas mājas lapā. Visi dalībnieki par rezultātiem tiks informēti pa elektronisko pastu.


Plašāka informācija ir pieejama FotoAkadēmijas mājas lapā www.fotoakademija.lv