2012_05_fotokonkurss_original

Tautas fotostudija "Ezerzeme-F" kopā ar Daugavpils pilsētas domi izsludina konkursu "Mana pils Daugavpils".

Konkursā var piedalīties trīs fotogrāfijas no viena autora, uzņemtas no 2012.g. 4.jūnija līdz 2012.g. 10.jūnijam. Fotogrāfiju sižeti un žanri var būt dažādi, tomēr konkursa organizatori uzskata, ka mūsu galvenā bagātība ir cilvēks, un dalībniekiem jāievēro, ka šis viedoklis var ietekmēt konkursa rezultātus.

Darbi tiks vērtēti piecās nominācijās: "Darbīgā Daugavpils", "Svinīgā Daugavpils", "Sportiskā Daugavpils", "Jaunatnes Daugavpils", "Portrets". Vērtēšanas kritēriji: darba atbilstība Konkursa nosacījumiem; darba saturs, ideja, oriģinalitāte; darba mākslinieciskais līmenis (kompozīcija, gaisma, kvalitāte).

Darbi jpg formātā jāsūta uz e-pastu ezerzemef@gmail.com līdz 2012.g. 11.jūnijam. Fotogrāfijām ir jābūt pietiekoši kvalitatīvām; lielākas malas izmēram ir jābūt lielākam par 2000 px.

Vēstulē jānorāda šāda informācija: autora vārds, uzvārds, vecums, tālrunis, e-pasts un fotogrāfiju nosaukumi (pēc iespējas, divās valodās un norādot nomināciju). Darbi tiks novērtēti līdz 15.06.2012. Trīsdesmit labākie darbi  piedalīsies izstādē Daugavpils pilsētas domes foajē. Pieci labāko darbu autori (viens katrā nominācijā) saņems balvas izstādes atklāšanas ceremonijā 26.06.2012, 12:00. Tiek paredzēta arī speciālā balva un atzinības raksti finālistiem.

Ar nolikumu par fotokonkursa norisi var iepazīties: http://ezerzeme-f.blogspot.com/

Ja ir jautājumi, rakstiet mums: ezerzemef@gmail.com