Img_20150808_164947_(2)_original


2015. gada 8. augustā projekta „Seko līdzi iespējām”  ietvaros notika radošā laboratorija „Brīvprātīgā darba nozīme karjeras izveidē”.

 

Jauniešiem tika dota iespēja iedziļināties brīvprātīgā darba jautājumā un nozīmē gan pilsētas attīstībā, gan savas karjeras izveidē. Jaunieši uzzināja brīvprātīgā darba labās prakses piemērus. Tika dota iespēja iepazīties ar brīvprātīgā darba iespējam pilsētā un ārpus tās. Jaunieši, NVO līderi, jaunatnes lietu speciālisti diskutēja par Brīvprātīgā darba likumu un izstrādāja savas vīzijas, kā brīvprātīgais darbs var attīstīties Daugavpilī. Jaunatnes departaments ņems vērā visas idejas un centīsies tās realizēt dzīvē. Viena no šādām idejām ir Brīvprātīgā pase. Šajā pasē, pēc idejas, tiks atzīmēti visi brīvprātīgā darba veicēja sasniegumi, un tie kuriem būs visvairāk sasniegumu varēs saņemt atlaidi. Šādas brīvprātīgo pases jau darbojas dažās pašvaldībās.

 

Šo radošo darbnīcu vadīja Višķu pagasta sabiedriskā centra vadītāja  SantaMatisāne. Ar savu pieredzi un zināšanām uzstājās Daugavpils Marka Rotko mākslas centra projektu vadītāja  Viktorija Kozlovska, kura darbojas brīvprātīgā darba jomā jau vairāk nekā 12 gadus, un projektu vadītāja Žanna Osčenkova no Jauniešu NVO „Erfolg”, kura dalījās ar biedrības plašo un daudzveidīgo pieredzi par Jauniešu apmaiņa projektiem,Eiropas Brīvprātīgo darbu,  Youthpass, un atveda brīvprātīgos no Spānijas, Austrijas un Armēnijas,  kuri ar prieku dalījās ar savu un savu valstu pieredzi brīvprātīgā darba jautājumos.

 

Jaunieši iepazinās ar iespējām, kā var ietekmēt Daugavpils pilsētas attīstību ar brīvprātīgo darbu, un kādas ir iespējas Daugavpils pilsētā, lai ar brīvprātīgo darbu attīstīt savu karjeru.

 

Šī tikšanās notika Jauniešu neformālās izglītības centrā, kur radošajā laboratorijā pulcējās Daugavpils pilsētas jauniešu organizāciju un biedrību pārstāvji, kā arī jaunieši kas nepārstāv nevienu organizāciju, bet ir ieinteresēti savas pilsētas un jauniešu attīstībā un labākas dzīves meklējumos.

 

Jauniešu organizācijas, biedrības un paši jaunieši tiek aicināti apmeklēt arī nākamo projekta „Seko līdzi iespējām” laboratoriju. Nākamā tikšanās – radošā laboratorija „Jauniešu informēšana par līdzdalības iespējām Daugavpils pilsētā”, notiks 15. augustā no plkst. 14:00 līdz 17:00, Jauniešu neformālās izglītības centrā (Varšavas ielā 45). Pēc oficiālās daļas no plkst. 17:00 līdz 20:00 neformālā gaisotnē ir iespēja apmeklēt diskotēku ar jautrām aktivitātēm.

 

Uz tikšanos 15. augustā!

 

Projekts tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

 

 

Sagatavoja:

Jaunatnes departaments

27069620