Sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Tehniskās jaunrades namu «Annas–2» konferences tematikas ietvaros izsludināts jauniešu fotostāstu konkurss. Tuvākā mēneša laikā jaunie cilvēki tiek aicināti paskatīties uz savas un savu vienaudžu dzīves iespējām un riskiem, apkopojot  vērojumus fotogrāfijās, bet  pārdomas un vērtējumus esejā. Veiksmīgāko fotostāstu autori tiks aicināti piedalīties konferences pasākumos, bet labākie un interesantākie darbi tiks izstādīti Latvijas Universitātes un VISC telpās.

Konkursa nolikums.

Informācija pēc http://youth2012.fsi.lu.lv/