Jaunatnes_starptautisko_programmu_agentura_logo_original

Daugavpils Domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejā deputātus informēja par Daugavpils Universitātes veiktā pētījuma rezultātiem. Pētījuma laikā noteikts jaunatnes politikas indekss Daugavpils pilsētā.

Indekss ir rādītājs, kas raksturo jaunatnes iespējas dažādās nozarēs. Pie kam, šo indeksu nosaka paši jaunieši, veicot socioloģisko aptauju. 2012. gadā šāds pētījums veikts Latvijā. Tad indekss bija 51 punkts. Tas ir vidējais rādītājs Eiropas Savienībā. Daugavpilī šis indekss ir 55 punkti.

Aptaujā piedalījās vairāk kā 400 cilvēki- skolēni, studenti un bezdarbnieki. Anketas aizpildīja gan latviešu ,gan krievu valodā. Daugavpils jaunatne diezgan augstu vērtē pilsētas iespējas.

Iepazīties ar pētījumu var „šeit

Deputāti pētījuma autorei Mārītei Kravalei- Pauliņai jautāja par pētījuma metodiku. Pētījumā iegūtie secinājumi tiks izmantoti turpmākajā pašvaldības darbā.

„Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”


Domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.