Logo_jaunatne_darbiba_original

Mācību gada noslēgumā Daugavpils pilsētas skeitparka apkārtnē varēja manīt jauniešu pulku, kas izcēlās gan ar savu izskatu, gan valodu un degsmi acīs, dejojot turpat uz asfalta Hip-Hop mūzikas pavadījumā. Tie visi ir biedrības „STOPTIME Dance Studio” īstenotā jauniešu apmaiņas projekta „URBANSTYLE – Area of Respect & Peace” (Nr. LV-11-E110-2013-R3) dalībnieki. Apmaiņas projekts tika realizēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros un apvienoja 28 dalībniekus no 3 valstīm – Latvijas, Polijas un Rumānijas. Projekta mērķis bija apvienot kopā jauniešus, kas aizraujas ar Ielas subkultūru, meklējot Eiropas jauniešu vidē pastāvošās ksenofobijas, diskriminācijas, rasisma un neveselīga dzīves veida problēmu risinājumus. Dalībnieki no 19. līdz 25. maijam Sporta centrā Daugavpils ledus internātā veidoja radošās deju, īsfilmu un flešmoba darbnīcas, bet diskusiju, grupu darba un lomu spēļu laikā iedziļinājās aktuālo problēmu izzināšanā.

Viena no nopietnākajām projekta sastāvdaļām bija diskusija Daugavpils pilsētas domē ar domes priekšsēdētāja 1.vietnieku J.Dukšinski un Jaunatnes departamenta vadītāju T.Bikovski par Hip-Hop subkultūru Daugavpils pilsētā.  Pēc diskusijas un vairākām grupu darba aktivitātēm tapa īsfilma, kurā jaunieši pastāsta, ko nozīmē Ielas subkultūra katram no viņiem, kā tā izpaužas sabiedrībā un kā iemaņas, ko tā sniedz, palīdz jauniešiem attīstīties.

Katru dienu jaunieši trenējās un gatavojās noslēguma priekšnesumiem Starptautiskajā festivālā „URBANSTYLE 2014”,  kur kopā izpildīja nedēļas laikā tapušo priekšnesumu. Pasākumu noslēdza lielais flešmobs, kuru dejoja ne vien projekta dalībnieki, bet arī festivāla dalībnieki un apmeklētāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas un Rīgas. Tāpat uz skatuves lielā ekrāna notika tele-tilts jeb tiešraide no projekta partnervalstu organizāciju pilsētām Belostokas un Bukarestes, kur aktīvākie jaunieši izpildīja kopīgo horeogrāfiju. Šis noslēguma pasākums parādīja Eiropas jauniešu vienotību, kas pašrealizējas mūsdienīgā sabiedrībā ar hip-hop kultūras palīdzību.

Projekts oficiāli noslēdzās svētdien, kad tika pavadīti pēdējie dalībnieki, tomēr tas joprojām turpinās jauniešos, kas nedēļas laikā darbojās vienas idejas kopīgā pozitīvā un draudzīgā atmosfērā. Projekta rezulātus var apskatīt interneta vietnē www.stoptime.lv un Youtube kanālā STOPTIME.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu."