Daugavpils Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs informēja, ka centru plānots veidot  bijušajā 17. vidusskolas ēkā Varšavas ielā.

Izglītības iestāžu optimizācijas gaitā atbrīvojās vairāku skolu ēkas. Vitālijs Azarevičs uzvēra, ka tieši 17. vsk ēka ir vispiemērotākā, jo tai ir veikta fasādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana. Veidot jauniešu centru Domi pamudināja paši jaunieši, kuri vērsās pašvaldībā ar lūgumu atrast telpas viņu organizācijām. Jau ir saņemti aptuveni 20 jauniešu organizāciju pieteikumi, Domes Jaunatnes departaments turpina reģistrēt jauniešu organizāciju pieteikumus.

Vitālijs Azarevičs skaidroja, ka, ņemot vērā jauniešu vajadzību pēc telpām, pieņemts lēmums veidot centru un izvietot jauniešu sabiedriskās organizācijas zem viena jumta. 17. vsk ēka ir ļoti piemērota šim mērķim- ēkā ir kabineti organizāciju birojiem, ir aktu zāle pasākumiem, ēdnīcas telpa.

Pagaidām notiek izvērtēšanas darbs, tiek strādāts ar jauniešu organizācijām. Jauniešu centra izveides procesu koordinē Jaunatnes departaments.


Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.