Trešdien, 13 jūlijā, Daugavpils pilsētas domes pārstāvji apmeklēja nometnes, kuras organizēja pašvaldība uz vietējo skolu bāzēm. Domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs iepazinās ar nometņu programmām, tikās ar nometņu audzēkņiem, vienlaicīgi pārbaudot tās telpas, kurās pašlaik notiek remonts mācību gada uzsākšanai. Savukārt, Jaunatnes departamenta vadītājs Teodors Bikovskis un departamenta speciāliste Marjana Ivanova-Jevsejeva apsprieda ar skolotājiem, kā var optimizēt nometņu darbu un dažādot to saturisko daļu.

"Kopumā mēs esam apmierināti ar bērnu brīvā laika organizēšanu: labs uzturs, nopietns pedagoģiskais darbs, kura rezultāts ir redzams ar neapbruņotu aci. - atzīmēja Azarevičs. - Bērni brīvi uzstājas publiski, viņiem ir radoša pieeja uzdevumu risināšanā un spējas ātrāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Taču mēs pilnveidosim nometņu darbu vēl vairāk. Jaunatnes departaments plāno būtiski uzlabot nometnes nākamgad. Priekšlikumi jau ir. Tie būs sistematizēti un iesniegti  diskusijai pēc vasaras nometņu maiņu noslēguma."

"Šodien ir svarīgi izveidot atgriezenisko saiti ar vecākiem, - uzskata Bikovskis - Uzzināt, kāds ir viņu nometņu organizēšanas vispārējais novērtējums, viņu novērojumi par bērna emocionālo un fizisko stāvokli  uzturēšanas laikā nometnē, kādas jaunas prasmes ieguva bērns, vai viņš kļuva patstāvīgāks un atrada jaunus draugus. Lai to izdarītu, departaments ir izstrādājis speciālu anketu. Mūsu pētījuma rezultāti tiks prezentēti kopā ar citiem optimizācijas ieteikumiem augusta beigās. "

Attiecībā uz tekošo sezonu, jau jūlijā tiks paplašināts bezmaksas ekskursiju plāns bērniem. "Papildus tradicionālajām vizītēm Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un pārtikas uzņēmumos ir daudz interesantu objektu, kurus mūsu jaunajai paaudzei būtu lietderīgi apmeklēt. - teica Ivanova-Jevsejeva - Mēs piedāvājām skolotājiem doties uz Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīcu, Ditton pievadķēžu rūpnīcu un uz siltumnīcām "Gartda". Ir svarīgi, lai bērni jau no mazotnes cienītu darbu: redzētu cilvēka reālus sasniegumus, zinātu, cik daudz pūļu ir ieguldīts, piemēram, lokomotīvju radīšanā un uzturēšanā un, beidzot, novērtētu to, ko viņiem dod vecāki. Daudziem pilsētas bērniem būs interesanti uzzināt, ka dārzeņi, kas katru dienu parādās uz viņu galda, prasa tik daudz laika un pacietības no agronomiem, kuri strādā siltumnīcās."

Atgādinām arī, ka š.g. jūnijā Daugavpilī bija 11 pašvaldību nometnes, jūlijā - četras un augustā būs divas. Kopumā nometnēs  atpūsties 675 bērni. Turklāt ar bērnu brīvā laika organizēšanu Daugavpilī nodarbojas arī NVO. Tās izveidoja tematiskās nometnes, kuras subsidē pašvaldība. Piemēram, «Debašu sesija» jaunajiem oratoriem, "Daivings" , “Oazis”, ko organizē Poļu kultūras centrs, tradicionālā "Skauti un gaidas "un daudzas citas.