No 1. - 24. augustam Daugavpilsteātrī notika bērnu vasaras nometne "Rampas gaisma". Tās organizētāji ir Daugavpilspilsētas domes Jaunatnes departaments. Nometnē piedalījās 30 skolēni no dažādām pilsētas skolām. Šo trīs nedēļu laikā bērni apguva teātra mākslas pamatus – mācījās gan runāt, gan kustēties uz skatuves. Ar bērniem strādāja Daugavpilsteātra aktrise Maija Korkliša un trīs nometnes skolotājas. Bērni arī gleznoja, veidoja,lasīja, skatījās filmas un devās ekskursijās.

23.augustā plkst. 14.00Daugavpils teātrī notika nometnes noslēguma pasākums, kurā varēja noskatīties dalībnieku iestudēto izrādi "Kaķunams".

Pirms izrādes klātesošos uzrunāja Daugavpils teātra direktors Miervaldis Brodovs, kurš pateicās visiem, kas realizēja šo skaisto ideju, kas deva iespēju bērniem teātri iepazīt no aizkulišu puses.

        Pēc izrādes skanēja skaļas ovācijas. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska pateicās aktrisei Maijai Korklišai, nometnes vadītājai Andželai Zubkovskai, skolotājām Zelmai Šukstei un Sandrai Dimantei, paužot cerību, ka pirmajai nometnei sekos nākamās.  Nometnes darbu augstu novērtēja pilsētas domes Jaunatnes departamenta vadītājs Teodors Bikovskis, iesakot šo izrādi rādīt pilsētas bērniem. Jaunatnes departamenta speciālisti atzina, ka strādāt bija viegli, neskatoties uz to, ka šāda nometne bija pirmo reizi. Ļoti laba sadarbība veidojās gan ar pedagogiem, gan ar teātra kolektīvu, kas tik viesmīlīgi uzņēma pilsētas bērnus, patīkami pārsteidza arī rezultāts- skaistā izrāde.

Aktrise Maija Korkliša ir gandarīta par rezultātu. Viņa pateicās visiem- pedagogiem, vecākiem, bērniem  un izteica lielu lepnumu par bērnu sniegumu.