Kontakti:

Бебишу скола

Bebišu skola 
Vija Danu- 28349505 


Волшебная мастерская
Burvju darbnīca 
Svetlana - 25502915 


Курсы для беременных
Kursi grūtniecēm 
Alla Rinkeviča - 26431447 


Консультанты по грудному вскармливанию
Zīdīšanas konsultācijas 
Alla - 26431447
Ludmila - 29409872
Oksana - 29230752
Anna -26760976

Услуги аниматора
Animatora pakalpojumi

Мамы и папы!

Māmiņas un tēti!

У вашего ребенка День рождения? Замечательно! Сказочные герои устроят праздник для вашего ребенкаи его друзей!
Jūsu bērnam ir Dzimšanas diena? Lieliski! Pasaku varoņu sarīkos lieliskus svēktus Jūsu bērnam un viņa draugiem!

тел. 26869440 - Инга

Biedrība "Laimīgi bērni un vecāki”

Ienākt ar Facebook

Деятельность Клуба „Laimīgi bērni un vecāki”направлена на помощь мамочкам, папам и их детям, которые хотят получить новые знания и умения, заниматься различными видами творчества и встречаться с другими семьями на праздниках и посиделках.Мы поддерживаем молодые семьи и проводим мероприятия, направленные на защиту семей, детства и здоровья. А также на сохранение семейных традиций и укрепление моральных и общественных ценностей.

Biedrība  "Laimīgi bērni un vecāki” ir vērsta uz palīdzību māmiņām, tēviem un viņu bērniem, kuri grib iegūt jaunas zināšanas un prasmes, nodarboties ar dažādu veidu radošiem darbiem un tikties ar citām ģimenēm pasākumos un svētkos.Mēsatbalstam jaunas ģimenes un īstenojam pasākumus, kas ir vērsti uz ģimenes, bērnības, veselības aizsardzību. Kā arī uz ģimenes tradīciju saglābāšanu un morālo ģimenes un sabiedrības vērtību notriprināšanu.

The activity of organization "Happy children and parents” is aimed on help to mothers, fathers and their children to get knew knowledge and skills, carry on various kinds of creative activities and meet other families on celebrations and holidays.The organization supports young families and organizes different events, which are aimed on childhood and health defense, family traditions’ safety and strengthening of moral domestic and social values.

Занятия по методике А.Зайцева
Nodarbības izmantojot A. Zajceva metodiku

Vija- 28349505